PSM-IV-ExM reclama al PP de Cort que expliqui quin Pla d’Ajust presentarà per poder rebre el 114 milions que ha demanat a Madrid

La regidora Marisol Fernández alerta de la manca de transparència ja que aquest pla obre la porta a acomiadaments de treballadors públics o reduccions de sous, així com a deixar de prestar serveis bàsics no obligatoris si no són rendibles

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma demanarà explicacions demà al regidor d’Hisenda i portaveu del govern municipal en el marc de la Comissió Informativa d’Economia i Recursos Humans per tal de saber si l’equip de govern del PP ja té els detalls del Pla d’Ajust que el govern espanyol exigeix a tots els ajuntaments que han sol·licitat doblers per pagar les factures pendents dels seus proveïdors. 

El govern espanyol va publicar el passat divendres l’Ordre del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb els models de sol·licitud i del pla d’ajust que podeu consultar a continuació: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/16/pdfs/BOE-A-2012-3750.pdf. En les disposicions generals es diu explícitament que la presentació d’aquests models “possibilitarà la concertació de les operacions de crèdit”. 

El PP de Cort té fins dia 30 de març, divendres que ve, per aprovar en plenari i presentar a Madrid aquest pla que ha de justificar no sols el retorn del 114 milions sol·licitats, sinó explicar quines mesures tributàries, salarials i sobre el personal, les empreses públiques i els serveis municipals, adoptarà amb un període de temps de deu anys. És a dir, el PP de Cort ha de omplir un formulari on hi constin les
accions, entre retallades, previsions d’ingressos i despeses, que durà a terme des del 2012 fins el 2022 per tal de poder retornar aquests doblers que ara necessita per pagar als proveïdors les factures pendents. 

“Hi ha innumerables qüestions que estan sense resoldre. Per exemple, quins serveis seguirà prestant l’ajuntament? Quins impostos pujarà? Quines retallades de salaris durà a terme? Quines empreses públiques tancaran? Quina modificació de l’organització de la corporació local preveu?”. La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, assegura que aquestes són tan sols algunes de les preguntes que la coalició espera que el senyor Martínez respongui demà mateix per tal de conèixer les intencions del PP a Cort de cara als propers deu anys. 

Entre les 23 mesures d’ingressos i despeses, les més preocupants que pot
adoptar l’Ajuntament de Palma passen per: 1. Pujades d’impostos, supressió d’exempcions i bonificacions voluntàries

2. Acomiadament de treballadors

3. Reducció de salaris

4. Dissolució d’empreses que presentin pèrdues > ½ capital social.

5. Modificació de la organització de la corporació local. 6. Reducció de prestació de serveis de tipus no obligatori.

7. Regulació del règim laboral i retributiu de les empreses públiques en relació a percepció de fons públic 

A més, la mencionada orde ministerial inclou la graella per omplir
relativa al pla d’ajust però també relativa al Detall del finançament dels serveis públics prestats, és a dir, el cost de la prestació del servei i els ingressos liquidats o previstos tant de l’abastiment d’aigua, clavegueram, recollida de fems, tractament de residus, serveis assistencials, educatius, culturals, esportius, de transport col·lectiu, i gestió urbanística, entre d’altres.

Això pot suposar, en funció del pla d’ajust, que l’Ajuntament de Palma podria deixar de prestar aquells serveis dels quals no en pot garantir el seu sanejament financer. 

“No tots som iguals”  

Fernández considera una manca de transparència evident que el PP encara no hagi fet pública aquesta planificació que ha de presentar la setmana vinent, i que ni tan sols ha anunciat que durà a plenari. &
ldquo;Això mentre el portaveu municipal Julio Martínez es dedica a calumniar i estendre cortines de fum per tapar aquesta realitat a través d’especulacions sobre factures enviades a intervenció”. La coalició considera que si hi ha alguna qüestió digna de ser denunciada, que ho digui. Si no, que desisteixi en la seva actitud infantil i rabiosa per tal de fer creure que tots els partits són iguals. 

“No tots som iguals. Cap dels partits membres de la nostra coalició té entre les seves files una persona imputada per corrupció, o que hagi estat investigada, en relació al seu càrrec polític. Cap partit d’aquestes illes, amb representació pot dir això, excepte nosaltres”.