PSM-IV-ExM proposa una política de fiscalitat progressiva que no perjudiqui les economies familiars i gravi les grans empreses

El grup municipal ha registrat al·legacions al projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores de taxes i preus públics per tal de rebutjar la pujada generalitzada d’impostos fins el 6% d’Isern. Al mateix temps aposta per establir uns impost

El portaveu del grup municipal, Antoni Verger, ha registrat a l’Ajuntament de Palma les al·legacions a la proposta d’ordenances fiscals del PP, apostant per modificar-les per exercir una major pressió fiscal sobre les grans empreses a les que, per la seva capacitat econòmica, en aquests moments d’emergència social se’ls ha d’exigir que contribueixin especialment a les arques públiques. 

Amb aquest mateix sentit, la coalició rebutja la pujada d’impostos proposada per l’
equip de govern del PP que pretén aplicar una pujada indiscriminada del 6 % de l’IBI i l’IAE, afectant a tots els contribuents. El grup municipal considera que aquesta decisió és injusta perquè no fa distincions ni té en compte “les difícils circumstàncies per les que travessen moltes famílies i petites empreses i autònoms a causa de la crisi econòmica”. 

Així mateix, el portaveu municipal en les seves consideracions argumenta la necessitat de mantenir des de l’administració local els serveis públics (intervenció social, transport públic, etcètera) i per tant la necessitat de mantenir un cert nivell d’ingressos. Per fer-ho, el grup municipal proposa aplicar una política de fiscalitat progressiva per tal d’establir un gravamen diferenciat i progressiu per aquells immobles d’ús no residencial com les grans superf&
iacute;cies, grans oficines i establiments d’oci, turisme i hoteleria, aparcaments, usos sanitaris i escolars privats que tinguin un alt valor cadastral. En total, Verger calcula que, aplicant un tipus de gravamen de l’1,1% a aquests immobles d’ús no residencial, tal i com s’aplica a altres ciutat de l’estat, la recaptació pot augmentar entre 10 i 14 milions d’euros.
 

La coalició, a més, amb aquestes al·legacions proposa aplicar un recàrrec del 50% del valor dels immobles urbans d’ús residencial que estiguin desocupats amb caràcter permanent. Una mesura que servirà per lluitar contra l’especulació immobiliària i per avançar en l’ús social dels habitatges. I que traduïda en xifres podria augmentar els ingressos en 7 milions aproximadament sobre un parc d’habitatges buits que se situa sobre els 23.000 arreu de Palma. 

Pel que fa a la taxa per llicències urbanístiques, el portaveu municipal proposa establir una tarifa progressiva, congelant-la al 2,53% del pressupost de les obres per aquelles amb un pressupost de fins a 200.000 euros i incrementant-la de manera important pels grans projectes urbanístics fins al 3,1%. 

Amb aquest conjunt de mesures, PSM-IniciativaVerds-Entesa ofereix una alternativa a la proposta del PP de Cort de pujar indiscriminada l’IBI, ja que amb propostes que graven sobre grans empreses de forma progressiva i salvaguarden les malmeses economies dels ciutadans més humils, s’aconsegueix augmentar els ingressos municipals en aproximadament 20 milions d’euros. Uns doblers que el grup municipal considera imprescindible poder derivar cap a serveis públics i prestacions socials en aquests moments d’emergència social.  

Documents adjunts