PSM-IV-ExM proposa ampliar el Parc Nacional de Cabrera

La coalició denuncia que les retallades i acomiadaments de personal posen en perill la protecció

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa presentarà una iniciativa al Parlament de les Illes Balears per promoure l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera, recollint l’acord unànime del Patronat del Parc pres el juny de 2011 (a partir d’una iniciativa d’Oceana), i que el Govern actual no tramita. Així mateix, els regidors Fina Tur (Ses Salines) i Guillem Vidal (Campos), anuncien mocions municipals, també a Palma, en el mateix sentit. 

La coalició proposa ampliar el LIC (lloc d’interès comunitari) i incloure tot l’espai en la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea. El diputat Antoni Alorda considera necessària l’ampliació per protegir amb més eficàcia el fons marí i els hàbitats amenaçats i confirmaria Cabrera com el parc marítim terrestre més important de la Mediterrània. “Seria la millor manera de celebrar el 25 aniversari de la iniciativa legislativa per declarar Cabrera Parc Nacional”, diu Alorda. 

El PSM-IV-ExM justifica que s’han d’ampliar les àrees marines protegides per dar compliment a la Directiva Marc sobre Estratègia Marina, la llei de protecció del medi marí; diverses Directives de Conservació, la llei de patrimoni natural i biodiversitat; el Conveni de Barcelona o el Reglament sobre gestió sostenible dels recursos pesquers de la Mediterrània. 

Fina Tur i Guillem Vidal també apunten els avantatges que comporten per a la pesca la conservació dels ecosistemes, i per al turisme, tant de manera directa, per la satisfacció dels usuaris del Parc, com en la imatge positiva de treballar en pro de la preservació. 

Per altra banda, la coalició ecologista denuncia que les retallades pressupostàries, i molt especialment els acomiadaments a Espais de Natura, com també a Ibanat i Tragsa, posen en perill l’eficàcia de la declaració d’espai protegit. En aquest sentit, Alorda recorda que l’aportació a parcs naturals del Govern de les Illes Balears ha baixat un 66% de 2010 a 2013, sense que el Govern ni tan sols hagi acreditat l’aplicació efectiva al Parc Nacional de l’aportació finalista que rep del Govern de l’Estat (una informació que han sol·licitat a la Conselleria). 

Segons la coalició d’esquerra mallorquinista, el Govern està desmantellant els serveis deixant sota mínims la gestió del Parc, que ha de dar resposta a la pressió dels milers de visitants, amb la complexitat especial de les exigències dels desplaçaments marítims (freqüència dels viatges, nombre de tripulants, titulació dels patrons...), i comparteixen la preocupació sobre els efectes en la vigilància dels fondejos i sobre la pesca il·legal que han expressat Oceana i el GOB. 

En aquest sentit, la iniciativa parlamentària reclama restaurar el serveis de manteniment, interpretació i vigilància, i garantir que no es dugui a terme pesca d’arrossegament. 

La coalició denuncia el frau en els anuncis de Bauzá que havia criticat, en una visita a l’illa com a candidat, disminucions pressupostàries infinitament menors de les que ell ha dut a terme. 

Per últim, el PSM-IV-ExM lamenta que Cabrera hagi estat protagonista en polèmiques sobre l’ús privat per part d’autoritats i personalitats convidades, sobre les que encara demanen responsabilitats i explicacions, i proposaran una regulació clara i transparent que no doni tracte de favor, més enllà de les excepcions taxativament regulades per actuacions d’indubtable interès general.