PSM-IV-ExM presenta esmenes per evitar l’ocupació “intensiva, massiva i abusiva” de l’espai públic de Ciutat