PSM-IV-ExM insta José Ramón Bauzá a “treballar per oferir solucions en compte de crear problemes on no n’hi ha”

El grup parlamentari registra les al·legacions a l’avantprojecte de llei de la funció pública que elimina el requisit de català. Biel Barceló demana al president “que respecti el consens”

El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa ha registrat avui les al·legacions a l’avantprojecte de llei del Govern del PP de modificació de la llei de funció pública per buidar de contingut l’oficialitat de la llengua catalana. El portaveu Biel Barceló i els diputats Fina Santiago i Antoni Alorda han presentat el document als mitjans de comunicació i l’han entrat en el registre del Govern. 

L’escrit explica que “l’avantprojecte no modifica una llei sinó tres, i, de manera molt especial, la llei de normalització lingüística que
va establir un marc estable i de consens en el tractament de les llengües oficials. Per això, resulta inadmissible el trencament unilateral d’aquest consens lingüístic, modificant no només el text sinó traint l’esperit de la Llei de normalització lingüística (i normes relacionades), amb la intenció evident de degradar l’oficialitat de la llengua catalana i la seva condició de llengua pròpia”. 

I continua: “les propostes de l’avantprojecte, i el programa que dibuixa, resultarien nefasts per a la salut ja prou precària de la llengua catalana a la nostra comunitat autònoma i un gravíssim pas enrere en el paper vertebrador i enriquidor que ha de jugar la llengua i la cultura d’un país en la cohesió social (tal com remarca l’exposició de motius de la llei de normalització lingüística), ben al contrari,
introdueix crispació en una matèria en la qual les tensions resulten especialment contraindicades i justifica i fomenta la segregació en dues comunitats lingüístiques, la dels que saben les dues llengües oficials, i la dels que només volen conèixer el castellà”. 

Com a conclusió de les al·legacions, la coalició nacionalista i ecosocialista demana “que el Govern de les Illes Balears desisteixi de seguir tramitant el dit avantprojecte de llei”. 

Biel Barceló ha demanat a José Ramón Bauzá “que respecti el consens que hi ha hagut durant els darrers 25 anys en aquest país en matèria lingüística”, i que “treballi per oferir solucions i per generar llocs de feina, en compte de crear problemes allà on no n’hi ha”. També li ha demanat “que escolti a la majoria social d’aquest
país, en compte d’escoltar als sectors més radicals i més nacionalistes espanyols del seu partit”.

Documents adjunts