PSM-IV-ExM i PSOE de Palma reclamen assegurar l’ús públic de Gesa i posar en marxa un pla d’usos amb els sectors productius

Els grups municipals a l’oposició presenten una proposició conjunta al ple de l’Ajuntament de Palma per mantenir la modificació del PGOU basada en la titularitat pública de zones verdes, equipaments i GESA

Els grups municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa i PSIB-PSOE han presentat una proposició conjunta al ple de l’Ajuntament de Palma del pròxim 27 d’octubre al qual reclamen el manteniment de la modificació del PGOU de Palma, basada en la titularitat publica de les zones verdes, els seus equipaments i l’edifici de GESA. L’oposició pretén assegurar l’ús públic destinat a serveis municipals i altres administracions per tal que suposi un estalvi per a l’Ajuntament, així com garantir la participació de les entitats cíviques de Palma en part de la gestió dels espais de l’edifici per tal de fer efectiva la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu de Palma.

La proposta inclou també posar en marxa un pla d’usos viable econòmicament que contempli la dinamització dels sectors productius de la ciutat. En aquest sentit l’anterior equip de govern va presentar un pla d’usos en què es contemplava un edifici amb usos polivalents que donava entrada tant a la iniciativa pública com privada a la recerca de l’autosuficiència. Aquesta polivalència encaixa perfectament en el recent aprovat Decret Llei d’Emprenedors del Govern i permetria dirigir cap a les ACTIC productives de sectors propis de la nostra illa com és sens dubte el turisme.

L’edifici situat a l’avinguda de Joan Maragall conegut com GESA, obra de l’arquitecte mallorquí Joan Ferragut, com és sabut, té una protecció del CIM a causa
del seu caràcter singular com a mostra de l’arquitectura racionalista de Palma, a més està situat en un lloc estratègic de la ciutat i constitueix per si mateix un referent tant visual com territorial per a tota la ciutat i per als barris que l’envolten, Foners, Ses Veles i Polígon de Llevant.  

Ús social i gestió participativa

D’altra banda, segons PSM-Iniciativa Verds-Entesa i PSIB-PSOE, les demandes d’espais d’ús social per a entitats ciutadanes de caràcter social i cultural, així com per a serveis a la ciutadania, (que van des d’una comissaria de la policia local a una biblioteca) o la necessitat d’espais per a formació en l’àmbit laboral i al costat del fet que molts dels serveis de l’Ajuntament s’estan portant a terme en locals i edificis llogats que suposen una càrrega per a les arques públiques, posen de manifest l’oportunitat que
ofereix aquest edifici per donar resposta a aquestes necessitats reals.

A més, l’edifici de GESA permet introduir un nou model de gestió pública i participativa. És a dir, que estam davant l’oportunitat d’oferir aquest espai a les entitats cíviques de Palma perquè, conjuntament amb l’Ajuntament, cogestionin activitats i projectes dirigits a tots els palmesans. Existeix una necessitat d’espais participatius per a les associacions de Ciutat que poden oferir als ciutadans de Palma un lloc propi i públic per promoure la cultura, la integració ciutadana a través de la gestió compartida però també un entorn d’expressió personal i social creativa i de formació.

És un fet que la capacitat de l’edifici i la seva adaptabilitat funcional (un dels seus principals valors arquitectònics) és tan alta que permet sense problemes donar resposta a
les esmentades demandes i encara donar cabuda a activitats econòmiques compatibles i complementàries amb els usos socials i administratius ja citats amb el que contribuiria a la sostenibilitat econòmica de l’edifici.