PSM-IV-ExM es fixa com a prioritat promoure una "economia intel·ligent" per generar ocupació

Biel Huguet proposa impulsar un sistema d’avals públics a través de l’ISBA per facilitar el finançament dels nous projectes empresarials

El coportaveu de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa i president d’Entesa per Mallorca, Biel Huguet, i els candidats de la coalició al Parlament, Biel Barceló i Fina Santiago, han presentat avui les línies bàsiques del programa electoral relatives a la política econòmica. Els dirigents nacionalistes i ecosocialistes han presentat aquestes propostes des del Parc Bit, perquè "en aquesta legislatura s’han doblat empreses en el Parc Bit, i això és una mostra que s’han fet coses, i s’han fet bé", ha explicat Biel Huguet. 

Huguet ha destacat que "estam compromesos per damunt de tot en crear ocupació, i tenim molt
clar quina ocupació volem, i com fer-ho". El dirigent de la coalició nacionalista i ecosocialista ha avançat que promouran un model econòmic "fonamentat en la recerca del valor afegit: en el coneixement, en la investigació, en la creativitat de les nostres empreses". I ha explicat que aquest model és el d’una "economia sostenible, eficient, que no consumeix territori, que no malbarata recursos: una economia intel·ligent, de la qual el Parc Bit és l’exemple perfecte". 

Les eines per implantar aquest model són quatre. En primer lloc, millorar el finançament dels projectes empresarials. Biel Huguet ha avançat que si PSM-IV-ExM governa impulsarà un sistema d’avals públics, mitjançant l’increment del capital de l’ISBA, que facilitarà l’accés al finançament per als joves emprenedors i per les empreses. "Es tracta de facilitar els crèdits tant per a l’inversió
com, en els casos que sigui necessari, per circulant". 

En segon lloc, la coalició proposa simplificar tramitacions administratives i incrementar el suport de l’Administració als nous projectes empresarials. En tercer lloc, millorar l’assessorament que s’ofereix a les empreses: suport i seguiment, elaboració de plans de negoci, de plans estratègiques, ajudar a les empreses noves... I en quart lloc, potenciar la innovació i la internacionalització de les empreses: "perquè les nostres empreses siguin competitives en els mercats exteriors, i també per atreure inversions des de fora".