PSM-IV-ExM denuncia que Mateu Isern fa una política lingüística antimallorquina

Antoni Noguera: “El batle de Palma, com feina Carles Delgado, destinarà 0 euros a promoure la llengua com a eina de cohesió social. Fa política antimallorquina pura i dura”

La coalició ecosocialista lamenta que l’Ajuntament de Palma pretengui destinar 0 euros a la tasca de normalització lingüística. El batle Mateu Isern té com a model social i lingüístic l’Ajuntament de Calvia. És un batle, com era Carles Delgado, amb una nul·la sensibilitat cap a la llengua pròpia. 

La coalició PSM-IV-ExM de Palma afirma que és especialment greu que renunciï a utilitzar-la com a eina intercultural per enfortir la cohesió social, millorar el benestar de les persones i fomentar les relacions entre les diferents comunitats culturals que
habiten a la nostra ciutat i evitar la creació de guetos.  

Noguera assegura que “ens els darreres quatre anys la política de normalització lingüística de l’Ajuntament de Palma havia posat el seu èmfasi en la cohesió social, fent més cursos que mai per a nouvinguts, creant activitats i iniciatives interculturals. L’aposta per aquest model social i lingüístic és clau per Palma: gairebé el 50% dels residents de Palma han nascut fora de les Illes Balears i un estudi recent elaborat per la UIB i Linguamón, exposen que a Mallorca s’hi parlen unes 150 llengües. En canvi, Isern ignora i viu d’esquena a aquesta realitat". 

Així mateix, Noguera recorda a Isern que "les institucions públiques de les Illes Balears estan obligades, per llei, a promoure la llengua catalana. L’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, la Llei de Normalització Lingüística, el Reglament Municipal de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Palma, la Declaració Institucional de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Palma, el Pla General de Normalització Lingüística i la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries són els garants legals per al seu compliment a Palma".