PSM-IV-ExM denuncia que Isern “finiquita” la política d’habitatge i deixarà moltes famílies al carrer

Antoni Verger, portaveu sobiranista i ecosocialista a Cort afirma que els pressuposts del Patronat Municipal de l’Habitatge per 2013 baixen un 39%, deixant sense consignació pressupostària suficient ni les subvencions al lloguer ni les garanties (impagamen

El portaveu del PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma, Antoni Verger, a la vista del resum del pressupost ordinari del Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) per a l’any 2013, que passa de 2012 a 2013 de 2.145.031 a 1.310.576 euros, baixant un 39%, afirma que Isern d’aquesta manera ha posat punt i final a la política d’habitatge municipal i deixarà al carrer al llarg d’enguany a bona part de les més de 1100 famílies que avui en dia resideixen a pisos propietat del PMH o del programa Palma Habitada.    

“Amb els pressuposts del Patronat que el PP vol aprovar per 2013 és impossible que hi hagi doblers suficients per mantenir les actuals subvencions pel lloguer d’habitatges el 2013. Això significarà més desnonaments, en una ciutat que n’ha patit més de 7.000 d’aquests drames des del 2008. Isern i Valls demostren una gran insensibilitat cap a persones que han quedat sense recursos en temps de crisi i necessiten ajuda per poder accedir a un dret constitucional com l’habitatge. Estan deixant literalment “al carrer” a moltes famílies”, afirma Verger. 

PSM-IV-ExM denuncia també que amb aquests pressuposts serà impossible mantenir les garanties dels propietaris del programa Palma Habitada. Des de l’any 2004 aquest programa municipal intenta treure al mercat de lloguer habitatges desocupats oferint garanties als propietaris davant els
impagaments i els desperfectes que es puguin produir als seus habitatges. Ara, sense dotació pressupostària suficient, serà del tot impossible mantenir aquestes garanties i els 821 pisos que actualment estan llogats amb el Palma Habitada aniran abandonant el programa, més si afegim que tampoc hi haurà dotació suficient per subvencionar els lloguers. 

“El regidor Valls menteix quan diu que l’únic que fa és internalitzar el servei del Palma Habitada i que l’única conseqüència és que la feina que fins ara feia una empresa subcontractada ara la faran treballadors públics. En realitat, sense garanties pels propietaris ni subvencions pel lloguer, l’Ajuntament està posant punt i final a un programa que ha tret al mercat de lloguer molts habitatges els darrers anys i que ha proporcionat un habitatge digne a moltes famílies i joves. I tot això, en uns moments
en que el que hauria de fer l’Ajuntament és potenciar aquest programa per donar esperança i solucions a molts ciutadans que no tenen garantit l’accés a l’habitatge”,
manifesta Verger, per qui també és d’un cinisme intolerable la justificació de Valls per suprimir la política d’habitatge municipal.

“Afirmar, com va fer Valls ahir, que la política municipal d’Habitatge ja no és necessària perquè la crisi ha baixat molt els preus del mercat de lloguer és un autèntic insult a tantes i tantes famílies amb recursos cada vegada més escassos per la crisi i que acabaran al carrer perquè no podran pagar els lloguers”, afirma Verger, per qui l’equip de govern municipal del PP demostra una insensibilitat manifesta i un gran desconeixement de la realitat quan fa aquest tipus d’afirmacions, i
quan, enlloc de potenciar els programes municipals d’habitatge per donar resposta a una necessitat de moltes famílies de lloguers a preus assequibles, deixa sense contingut i pressupost els instruments actualment existents. 

A tot això s’ha d’afegir que tampoc hi haurà les partides suficients per fer un manteniment mínim del parc d’habitatges públic municipal. De fet, el Patronat disposa actualment de més de 30 habitatges desocupats perquè no hi ha el pressupost necessari per dotar-los d’unes condicions mínimes d’habitabilitat.  

Des del PSM-IV-ExM, tal com se va fer l’any passat, presentarà esmenes als Pressuposts 2013 per augmentar les partides destinades a polítiques d’habitatge i per evitar aquest despropòsit de retallar tan dràsticament el Pressupost del PMH.