PSM-IV-ExM denuncia que el PP amaga un informe tècnic contrari a la polèmica escultura del rei Jaume II de Sineu

Joan Font i Miquel Gelabert reclamen que es compleixin els tràmits i que es respectin els informes professionals

El grup de consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa ha denunciat que l’equip executiu del Consell de Mallorca, en mans del PP, ha amagat deliberadament un informe tècnic de Patrimoni que es pronuncia de manera clara i contundent a favor de la retirada de la polèmica escultura del rei Jaume II de la Plaça de l’Església de Sineu, en ple centre històric d’aquest municipi, declarat Conjunt Històric. 

El portaveu dels nacionalistes i ecosocialistes del Consell, Joan Font, ha fet públic aquest informe, elaborat per tècnics de l’àrea de Patrimoni Històric, que conclou que “informa desfavorablement de la instal&
middot;lació de l’escultura de Jaume II situada a la Plaça de l’Església, que es realitzà sense l’autorització pertinent, i s’insta a l’Ajuntament de Sineu a la seva retirada”. Els tècnics entenen que l’escultura “interfereix negativament en la conservació de l’estructura urbana i arquitectònica del nucli històric de Sineu, afectant també negativament en la conservació general de les característiques generals del seu ambient urbà, i que motivaren la declaració de Conjunt Històric”. 

Font ha explicat que aquest informe hauria d’haver estat aprovat a la darrera reunió de la ponència tècnica de Patrimoni Històric (prèvia a la reunió de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, CIOTUPH). Però la directora insular de
Cultura i Patrimoni, Gari Duran (PP), el va retirar de l’ordre del dia de la reunió. 

Expedient per infracció a l’Ajuntament de Sineu 

Joan Font ha instat l’equip de govern del Consell a incloure aquest informe en la propera ponència tècnica de Patrimoni, per tal que la CIOTUPH s’hi pugui pronunciar. Així mateix, considera que ha quedat demostrat que l’Ajuntament va ubicar aquesta escultura sense la preceptiva autorització de la CIOTUPH, i ha instat la institució insular a obrir un expedient per aquesta infracció. 

Per la seva banda, el portaveu de Sineuers Independents, Miquel Gelabert, ha reclamat el compliment de la normativa: “volem que es respectin els informes tècnics; en temes de patrimoni la veu l’han de tenir els professionals tècnics, i no els polítics, perquè podrien desvirtuar la protecció del
patrimoni”.