PSM-IV-ExM denuncia que el tancament de l’escola d’adults és un atemptat a la igualtat d’oportunitats

La coalició considera que aquests cursos son imprescindibles, ja que són una eïna primordial per augmentar les competències socials i laborals de la població, amb especial esment de les persones amb més dificultats socioeconòmiques

PSM-IV-ExM ha expressat el seu rotund rebuig al tancament de l’escola d’adults municipal. En aquest sentit, el regidor Antoni Noguera ha de afirmat que suposa “un greu atemptat a la igualtat d’oportunitats” que es perpetua “just en el moment en que és més necessari invertir en la capacitació de les persones, moltes d’elles en situació d’atur.” Noguera recorda que, segons el projecte de l’Escola d’Adults aquesta s’adreça preferentment “als que pertanyen a grups o sectors socials amb mancances i necessitats de formació bàsica o amb dificultats per a la inserció laboral.”

De la mateixa forma que s’explicita que “es donarà suport a la formació bàsica i a la qualificació/reciclatge professional a totes aquelles persones que es troben en situació difícil per poder accedir a altres cursos de formació o altres activitats atès els seu dèficit cultural, social, formatiu o personal.” 

El regidor apunta que l’oferta educativa de l’escola d’adults va estretament lligada amb l’adquisició d’habilitats que afavoreixin la inserció laboral i el reciclatge professional. I te l’efecte d’elevar el nivell formatiu de la població adulta, un requisit imprescindible per millorar les opcions de trobar feina, un repte bàsic per l’actual moment de crisi econòmica en que ens trobam. 

Aix&
iacute;, Antoni Noguera afirma que els cursos d’alfabetització, neolectura, provés d’accés a cicles formatius de grau mitjà, accés a cicles formatius de grau superior, els cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o els cursos d’informàtica són una eïna imprescindible per augmentar les competències socials i laborals de la població, amb especial esment de les persones amb més dificultats socioeconòmiques. De la mateixa forma que és un recurs bàsic pel reciclatge professional de treballadors de sectors que han quedat estancats a causa de la crisi, cap a nous nínxols de mercat. D’altra banda, és important destacar també la funció terapèutica que exerceixen aquestes cursos de formació ja que aporten elements de motivació, d’enfortiment de l’autoestima, de cooperació i socialització
a centenars de persones aturades que ara, amb el seu tancament, quedaran a casa amb la desmotivació que això suposa. 

“És inacceptable que l’Ajuntament digui que no te recursos per a les persones que volen formar-se per millorar les seves oportunitats d’inserció i, en canvi, sí que disposi de 3 milions d’euros per construir el “bulevard” de Palau de Congressos.” 

Noguera conclou que “el PP ens deixa clar qui és el model de país pel qual aposta: una ciutadania inculta i poc formada que es vegi abocada a llocs de treball poc qualificats, poc remunerats i amb males condicions laborals. Una ciutadana menys formada, alhora, és una ciutadania menys crítica i que desconeix els seus drets. En definitiva, es tracta d’una clara aposta per aprofitar la crisi econòmica per vulnerar el dret a l’educació i aprofundir en la bestial implementació
dels plans neoliberals segons els qual els rics de cada vegada seran més rics, els pobres més pobres i la classe mitjana anirà desapareixent.” 

Per tot això, en el proper plenari municipal el PSM-IV-ExM presentarà una proposició per tal que l’equip de govern rectifiqui i mantengui en funcionament l’Escola d’Adults de Palma.