PSM-IV-ExM denuncia la concentració de poder en el president de la Comissió de Medi Ambient

La mesura rebaixa els controls d’avaluació de projectes i programes subjectes a valoració d’impacte ambiental, i fa que decisions tècniques prenguin un caire polític

Avui el BOIB publica una modificació del funcionament de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (òrgan de la CAIB encarregat de fer l’avaluació d’impacte ambiental d’aquells projectes que n’estiguin subjectes d’acord amb la Llei 11/2006), segons la qual es deleguen competències del Ple en el President. El grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa denuncia que aquesta mesura implica la concentració de poder en un sol càrrec polític, qui s’atribueix gairebé la meitat de les competències del Ple amb l’excusa d’“agilitzar” el funcionament de la Comissi& oacute;. 

El diputat Antoni Alorda critica que la delegació de competències del Ple de la CMAIB en el President provocarà que decisions que fins ara tenien un caràcter tècnic (ja que al Ple hi van propostes del comitè tècnic), prendran un caire polític. “Biel Company i el PP volen anul·lar el paper de la Comissió Balear de Medi Ambient de cara a l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes urbanístics i megaprojectes que l’executiu de Bauzà està interessat a impulsar, a pesar de la seva dubtosa compatibilitat amb la normativa territorial i mediambiental en vigor, tant a la CAIB, com a la Unió Europea”, ha explicat Alorda. 

El diputat del PSM-IV-ExM considera que la CMAIB necessita ser reformada, “però una cosa és agilitzar la burocràcia, cosa que compartim, i l’altra botar-se el procediment i el sentit de
la Llei d’Impacte ambiental i donar tot el poder de decisió sobre aquestes qüestions a la persona de màxima confiança del conseller a la Conselleria d’Agricultura de Medi Ambient, posant en qüestió el paper dels tècnics ambientals”. 

En aquest sentit, el grup parlamentari està en desacord amb algunes delegacions, com ara: 

- Informe quan és competència estatal (b).
- Resolució de discrepàncies sobre si executar o no un projecte (c).
- Declaració de caducitats.
- Modificació de declaració d’impacte.
- Competències sancionadores, inclosa la substitució de multes.
- Acordar la restitució de la realitat alterada i/o indemnització per danys i perjudicis.
- Amplitud d’informe de sostenibilitat, (f) i (g).
- Informes (j).
- Elaboració normativa (k).

Documents adjunts