PSM-IV-ExM denúncia el perill de destrucció de patrimoni arquitectònic a causa de la deixadesa de l’Ajuntament

La coalició sol•licita la paral•lització de la demolició de l’edifici de la plaça de Quadrado al Consell i demana que el Centre Històric de Palma sigui declarat BIC

El PSM-IV-ExM denuncia que Palma està en perill de perdre patrimoni arquitectònic, identitat i autenticitat a marxes forçades per culpa d’algunes normatives i per inactivitat de l’Ajuntament en l’aplicació d’altres. 

Segons el portaveu de la coalició, Antoni Verger, un exemple paradigmàtic d’aquesta situació és el cas de l’edifici del número 5 de la Plaça Quadrado. Aquesta plaça és un espai emblemàtic de la ciutat que ha restat pràcticament intacte i molt ben conservat des de finals del segle XIX. A l’edifici
del número 5 el mes passat se li va ser concedida la llicència de demolició en base a una ruïna econòmica, és a dir, que l’estat físic de l’edifici no és ruïnós, però el cost de la reforma supera el 50% del valor de l’immoble. Per aquest motiu, es permet l’esbucament de l’edifici.  

Es tracta d’un edifici valorat en 428.000 Euros i que no està tècnicament en estat de ruïna però que per 37.000 Euros de diferència en el còmput de la ruïna econòmica està a punt de ser demolit i s’hi podran construir nous habitatges. Verger argumenta “sembla pervers que el propietari no disposi de 250.000 Euros per reformar-lo però sí pugui pagar 700.000 per demolir-lo i substituir-lo per una nova promoció d’11 nous habitatges més petits i amb 5 aparcaments.” El cas de l&
rsquo;edifici de Quadrado no és una història aïllada. Hi ha una vintena més d’edificis ubicats al centre històric, a Santa Catalina o al primer Eixample amenaçats per la tramitació d’expedients de ruïna econòmica que sol·liciten propietaris que no compleixen amb el seu deure de mantenir els edificis, incompleixen les normatives d’ITE, i després se’ls concedeix permís per demolir els edificis i construir un major nombre d’habitatges. 

Alguns d’aquests altres exemples són: 

- Carrer de l’Aigua, 3. El 2003 els propietaris insten la declaració de ruïna. L’Ajuntament diu que no n’hi ha. Una sentència judicial diu que no hi ha ruïna el 2005. Els propietaris incompleixen reiteradament el deure de conservar l’edifici tot i els requeriments de l’administració i el 2010, es declara ruïna econ&
ograve;mica. És probable que aviat arribi la sol·licitud de llicència de demolició. 

- Carrer del Socors, 70. El propietari vol declarar la ruïna i treure els llogater. Es dona una disparitat absoluta en els informes tècnics sobre la ruïna de la propietat i els llogaters, la qual cosa demostra també la subjectivitat dels processos de ruïna econòmica. 

- Carrer de l’Arxiduc, 46 (Edifici del Bar Milán). Hi ha una gran disparitat entre l’informe tècnic de ruïna del propietari i el dels tècnics dels llogaters. L’Ajuntament dictamina que no hi ha ruïna però hi ha el mateix perill que al carrer de l’Aigua. Si no es fa el manteniment pot acabar en ruïna i amb llicència de demolició. 

I hi ha altres exemples. 

Propostes  

Per tal de protegir
activament el patrimoni arquitectònic de Palma PSM-IV-ExM proposa diferents línies d’acció. D’una banda, és necessari fer el seguiment de cada un d’aquests casos i evitar la demolició quan sigui possible. En el cas concret de l’edifici de la Plaça Quadrado, Antoni Verger informa que “avui mateix la coalició PSM-IV-ExM ha registrat un escrit al Consell de Mallorca sol·licitant la suspensió de les obres de demolició”. Aquesta paralització ha de servir perquè es pugui determinar per tècnics del Consell si l’edificació te valors suficients que calguin esser protegits mitjançant la declaració de Bé Catalogat. I perquè el Departament de Patrimoni del Consell valori si la demolició de l’edifici pot significar una degradació i pertorbació greu d’un conjunt fins ara tan ben conservat com el
de la Plaça Quadrado. 

D’altra banda, en el proper Ple de l’Ajuntament de Palma PSM-IV-ExM presentarà una proposició per tal que el Centre Històric de Palma sigui declarat Be d’Interès Cultural (BIC)

Finalment, també és necessari intensificar les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITEs), un instrument municipal que actualment es troba en situació de bloqueig, amb la qual cosa els propietaris no senten cap pressió per complir el seu deure de conservació. “El contrari”, afirma Verger “es veuen compensats per deixar que els edificis arribin a l’estat de ruïna, ja que obtenen llicència de demolició i la possibilitat de construir nous habitatges més rendibles econòmicament”.