PSM-IV-ExM demana que només es sancionin els ciclistes que realment suposin un perill per als vianants

La coalició proposarà al proper plenari que, fins que no es desenvolupi la xarxa de carrils bici i ciclocarrers, no s’apliquin les sancions als ciclistes que van per voreres amples, parcs, places, jardins o carrers de vianants, sense causar cap perill als

Una vegada iniciada la campanya de sancions als ciclistes de Palma sembla que la majoria són sancions lleus, pel simple fet de circular per zones on circulen vianants. En aquest sentit, el portaveu del PSM-IV-ExM a l’Ajuntament de Palma, Antoni Verger, entén que “d’acord amb l’ordenança es poden sancionar, indiscriminadament, ciclistes que circulen tranquil·lament, sense causar cap problema ni posar en perill als vianants, pel simple fet de fer-ho per voreres amples, parcs, places, jardins o carrers de vianants.” 

Per
això, PSM-IV-ExM presentarà al proper plenari una proposició per tal que l’Ajuntament de Palma deixi en suspensió, sense aplicar, el punt 2 de l’article 23 de l’ordenança, que considera infracció lleu “circular amb cicle per vorera o altres zones per a vianants, no permeses, sense provocar perill per als usuaris de la via”. La coalició proposa que aquesta suspensió es mantengui fins que se desenvolupi una vertadera xarxa de carrils bici i ciclocarrers que permeti circular en bicicleta amb seguretat i comoditat entre els diferents barris i pobles de Palma.

D’altra banda, Antoni Verger explica que la proposició que es presentarà al plenari també preveu que l’import de les sancions imposades als ciclistes en aplicació de l’ordenança sigui destinat a la construcció i senyalització d’infraestructures, com carrils bici i ciclocarrers, que possibilitin i impulsin
l’ús d’aquest mitjà de mobilitat no motoritzada a Palma. Verger recorda que “la coalició ja ha manifestat en diverses ocasions que aplicar de manera taxativa i literal l’ordenança pot significar el final de la bicicleta a Palma.” Els usuaris d’aquest mitjà de transport no motoritzat veuen molt limitada la seva capacitat de desplaçar-se per Palma per la mancança d’infraestructures adequades (carrils bici i ciclocarrers) que els permetin circular amb seguretat. Aquesta mancança, afirma el portaveu, “ha estat agreujada per aquest equip de Govern amb la destrucció de l’eix principal del carril bici d’Avingudes.” Ara, s’afegeix la imposició d’elevades multes (60 Euros) als ciclistes que circulen per parcs, jardins, places, voreres amples, carrers de vianants malgrat no hi hagi aglomeracions i no se generi cap situació de risc, problema o molèstia pels vianants. 

En
definitiva, afirma Antoni Verger, “l’Ajuntament du als ciclistes a un carreró sense sortida. No poden circular ni per la calçada, ni per parcs, places i voreres.” Per això, el portaveu de la coalició defensa que “la funció de la policia local respecte a la circulació en bicicleta s’hauria de limitar a la sanció d’aquells ciclistes que realment posin en perill la integritat dels vianants, de la mateixa forma que s’han de sancionar les persones que fan una conducció de cotxe temerària i perillosa per als vianants i ciclistes.”