PSM-IV-ExM defensa la reducció de les zones escolars de Palma per garantir un model d’escola de barri

El grup municipal iniciarà accions per tal d’instar a la Conselleria a reestructurar la zonificació de Ciutat fins a crear nou zones d’escolarització que facilitin l’accés a una plaça en un radi de major proximitat

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma aposta per un model de ciutat de proximitat, una pacificació de l’espai urbà per arribar a una convivència i un model de mobilitat sostenible. En aquest sentit, el grup municipal té com a prioritat aconseguir un canvi en les zones escolars de Ciutat que contribueixin a integrar les escoles dins la vida dels barris.

El grup municipal iniciarà aquest curs una aposta ferma per reivindicar que es redueixi la zonificació de Palma, i per tant que passi de les tres zones que existeixen actualment a les nou zones d’escolaritzaci&
oacute; que proposava el mapa escolar del Primer Pacte de Progrés. Es tracta de tres zones que alhora es divideixen en tres subzones d’influència.

El regidor Antoni Noguera assegura que així s’aconseguirà implantar un model d’escola de barri que s’ajusti al model de ciutat propera, “on els protagonistes són les persones, i en aquest cas les famílies i els nins”. 

La coalició, des del grup municipal i amb la coordinació amb el grup parlamentari, impulsarà totes les accions necessàries per reduir l’excés de desplaçaments motoritzats degut a la distància que separa els centres escolars dels domicilis, i en conseqüència la contaminació atmosfèrica derivada del trànsit. Aconseguir la integració de l’escola dins la vida del barri facilitarà un canvi de dinàmiques familiars molt benficioses per als menors, ja que tenir el
centre educatiu molt a prop de casa permet adaptar els horaris laborals dels pares sense la necessitat d’un gran desplaçament. 

Els portaveus de la coalició a Cort i al Parlament es posaran en contacte amb els nous responsables de la Conselleria d’Educació per tal de reunir-se amb ells i fer concretar aquesta proposta, tal i com es va fer durant la legislatura anterior. La intenció de la coalició és que es dugui a terme aquest reducció de les zones perquè els pares puguin optar a una plaça escolar més propera a l’entorn del domicili, però, també s’han d’aplicar altres accions complementàries.

Concretament, la pacificació dels accessos als centres escolars a través de corredors escolars, la potenciació de la mobilitat sostenible i el foment de l’ambient de barri, de proximitat, evitant la creació de macroescoles desarrelades, a través de la
coordinació entre entitats dels barri i el centre escolar per obrir els patis de les escoles els horabaixes, per exemple.