PSM-IV-ExM considera que la supressió de Política Lingüística demostra que el PP actua contra el català

La coalició afirma que aquesta actuació es contrària a l’esperit de l’Estatut i de la llei de normalització lingüística, i posa de manifest la necessitat de promoure el català com a llengua de cohesió social per tal d’afavorir la integració de la població

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa considera que la supressió de la Direcció General de Política Lingüística del govern és un error greu i inacceptable, i demostra que un dels objectius del nou president, José Ramón Bauzá (PP), és perjudicar la llengua catalana i posar entrebancs al procés de normalització lingüística. 

PSM-IV-ExM constata que encara queda molta feina per fer per assolir la plena igualtat entre el català i el castellà, recorda que segons el
que estableix l’Estatut, el govern té l’obligació legal de promoure tant el coneixement com l’ús de la llengua catalana i reclama que no es faci cap passa enrere en aquesta qüestió. En aquest sentit, nacionalistes i ecosocialistes afirmen que la supressió de la Direcció General de Política Lingüística va contra l’esperit de l’Estatut i de la llei de normalització lingüística, i és un entrebanc al desenvolupament del procés social de normalització lingüística. 

La coalició apunta que precisament ara, quan el nostre país ha acollit un nombre considerable de població nouvinguda, les administracions públiques han d’afavorir més que mai la integració social, i les polítiques lingüístiques inclusives són necessàries per tal que el català sigui la llengua de cohesi&
oacute; social. La conclusió, per tant, hauria de ser que aquestes polítiques lingüístiques tenguessin un referent polític clar en una Direcció General, i que estiguessin dotades dels recursos econòmics suficients. 

PSM-IV-ExM considera que aquest gest del nou govern de José Ramón Bauzá demostra que la llengua pròpia de les Illes Balears acabarà pagant les retallades del PP.