PSM-IV-ExM considera greu que la Conselleria d’Educació amenaci als pares que volen participar a l’acció “Així el meu fill no comença”

La coalició ho veu com una vulneració del legítim dret a la protesta

La Conselleria d’Educació ha amenaçat als pares que volen participar de l’acció “així el meu fill no comença”, d’aplicar-los les mesures penals previstes per la Llei del menor, per incomplir l’obligatorietat dels pares de dur els nins a l’escola.

PSM-IV-ExM entén que darrera aquest anunci s’hi amaga una voluntat repressiva i no de protecció dels menors, per això, ha registrat una pregunta al Parlament per saber “quantes denúncies a la Fiscalia de Menors ha presentat la Conselleria d’Educació, essent-ne el Sr. Bosch titular, per incompliment del deure dels pares de portar els nins a escola?”. &
nbsp;
La coalició preten posar damunt la taula que aquest zel té una clara motivació ideològica de silenciar les protestes i desviar l’atenció sobre els motius que l’han provocada.

La mobilització “Així el meu fill no comença” està organitzada per la FAPA de Mallorca en senyal de rebuig per l’augment de ràtios, la desaparició de suports als alumnes amb necessitats o la manca de suport als serveis complementaris (escoleta matinera, transports o menjadors). I consisteix en que els nins i nines no vagin a l’escola el primer dia del curs per així visualitzar la preocupació de les famílies davant la pèrdua de qualitat de l’educació.

En aquest context, PSM-IV-ExM vol mostrar el seu rebuig frontal a les amenaces llençades per la Conselleria d’Educació, que vulneren el legítim dret a dur endavant aquesta
protesta. El diputat de la coalició, Antoni Alorda, reflexiona que “és evident que si els pares i mares han decidit fer un acció d’aquest tipus és perquè la situació és realment preocupant. Per tant, el darrer que ha de fer la Conselleria és anunciar una repressió de la iniciativa i denunciar a les persones que hi participin.” Alorda defensa que el conseller Bosch “ha de fer cas al malestar de les famílies, escoltar les seves demandes i anunciar mesures per posar-hi remei enlloc de criminalitzar-les.”