PSM-IV-ExM celebra la rectificació del PP sobre les ajudes a esdeveniments culturals

Tots els grups parlamentaris insten el Govern a mantenir el suport a les activitats i esdeveniments culturals