PSM-IV-ExM avisa el Secretariat de Ramsar que el Parlament es nega a acceptar les seves mesures de protecció per a Son Bosc

El diputat Antoni Alorda ho considera lamentable i una vergonya d’abast internacional

El grup parlamentari del PSM-IniciativaVerds-Entesa ha enviat una carta al Conseller Principal del Secretariat de la Convenció sobre Zones Humides (conveni Ramsar), el sr. Tobias Salathé, a Gand, Suïssa, advertint que el grup parlamentari popular ha impedit en una votació a la Comissió de Medi Ambient que el Parlament aprovés demanar al Govern que assumís les recomanacions de la Missió internacional d’assessorament (MAR) que havia enviat l’organisme internacional per garantir la protecció de S’Albufera davant l’amenaça de construcció d’un camp de golf. 

En la carta, en la qual demanen que s’adoptin
mesures efectives per garantir els valors de la zona, expliquen al Sr. Salathé que el PP està al·legant que les conclusions de la MAR no són obligatòries; un argument que Antoni Alorda, diputat del PSM-IV-ExM, qualifica de lamentable ja que la paraula “recomanació” és el terme que es fa servir per les missions d’assessorament per convidar a l’administració incomplidora perquè rectifiqui abans de què es prenguin altres mesures davant l’Estat signant. En tot cas, Alorda afirma que “formar part de la Convenció sobre Zones humides d’importància Internacional, especialment com a hàbitat d’aus aquàtiques (conegut com a Conveni Ramsar) ha de significar un compromís de bona fe a protegir les zones humides, per conviccions, en benefici de la biodiversitat local i planetària, no per cercar subterfugis per eludir la protecció”. &
nbsp;

Alorda recorda que S’Albufera de Mallorca és lloc Ramsar per acord del Consell de Ministres des de l’any 1989. De resultes d’unes denúncies del Gob sobre les amenaces del camp de golf de Son Bosc, la MAR va concloure que “la zona de Son Bosc és part integral de l’ecosistema de S’Albufera” i va recomanar incluir la finca dins el Parc natural (de fet, demana recuperar la delimitació del parc natural de l’any 2003), dóna suport a la preparació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i l’ampliació de la ZEPA, dos acords que va adoptar el Consell de Govern de 2010. Així mateix, la MAR reclama la derogació immediata de la llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració de interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc. 

Per al PSM-IV-ExM fer cas omís d’aquesta delegaci&
oacute; ens converteix en transgressors de la normativa ambiental internacional, en un país que no atén raons davant les promocions immobiliàries, una actitud que “ens denigra com a societat civilitzada i perjudica la nostra imatge internacional com a destinació turística insensible als seus valors ambientals”. 

Adjuntam la carta enviada al sr. Salathé, en català i en anglès.

Documents adjunts