PSM-IV-ExM avança que el proper dia demanarà la declaració de béns de Bauzá amb un notari

El Govern torna a posar pegues als diputats de la coalició, que volen accedir al Registre d’Interessos i Activitats del Govern per comprovar si el president ha incorregut en incompatibilitats

Els portaveus del grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló i Fina Santiago, han tornat a acudir avui a la Conselleria de Presidència per accedir al Registre d’Interessos i Activitats del Govern, per tal de veure la declaració de béns i activitats del president José Ramón Bauzá. Els nacionalistes i ecosocialistes volen comprovar si, tal i com es desprèn d’informacions periodístiques i de la informació proporcionada pel Govern i pel president, Bauzá ha incorregut en incompatibilitats legals. 

Des de la Conselleria han fet arribar un escrit (adjunt)
al grup parlamentari en què deriven la responsabilitat d’atendre la sol·licitud a la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis. Santiago afirma que el Govern està “posant pegues” per evitar que els diputats accedeixin a la documentació sol·licitada, cosa que considera molt greu. 

La diputada d’IniciativaVerds ha avançat que si el Govern continua dificultant l’accés a la declaració de béns del president els membres del grup parlamentari es tornaran a personar en l’edifici de la Conselleria acompanyats per un notari.

Documents adjunts