PSM-IniciativaVerds-Entesa confia que tots els grups polítics del Consell acceptin reduir l’impacte de la Via Connectora

Els candidats de la coalició a Palma i al Consell han presentat la proposta de resolució que preveu modificar l’actual projecte i ajustar-lo a allò pactat el 2008 i al Pla Director Sectorial de Carreteres, i confien que tots els grups s’hi adhereixin

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha recordat avui la necessitat de reconduir el projecte de la Via Connectora per adequar-lo a l’acord pactat dins l’equip de govern el 2008, és a dir, una carretera convencional desdoblada, tal i com preveu el Pla Director Sectoral de Carreteres (PDSC). El candidat de la coalició a la Presidència del Consell de Mallorca, Joan Font, ha confiat que tots els grups de la institució s’adhereixin demà a la proposta que preveu que el projecte definitiu de la Via Connectora & ldquo;s’ajusti als paràmetres d’una carretera convencional desdoblada i compti amb totes les avaluacions ambientals que la Comissió Balear de Medi Ambient consideri necessàries”.

Font ha comparegut en roda de premsa junt amb el candidat de la coalició a la Batlia de Palma, Antoni Verger. Tots dos han instat al grup de consellers del PP, així com a la resta de grups, a acceptar el redactat proposat perquè és el que s’ajusta estrictament al PDSC.

En tot cas, han emplaçat al PP a acceptar una esmena transaccional a la proposta de resolució dels populars sobre la Via Connectora, en la qual s’afegeix la voluntat de replantejar el projecte “realitzant una modificació de l’actual disseny d’una autovia pel d’una carretera convencional desdoblada, que minimitzi l’impacte ambiental, territorial i paisatgístic”. Antoni Verger, a més, reclama
al PP que manifesti clarament quines són les seves intencions vers el projecte o detalli quins tipus de modificacions del projecte planteja. 

Així mateix Verger ha insistit en la necessitat que tots els trams de projecte rebin el dictamen de la Comissió Balear de Medi Ambient, ja que és la màxima autoritat en la matèria que pot emetre els informes pertinents pel que fa als impactes territorials i paisatgístics del projecte. Per això, ha afirmat que si la Comissió estableix que els primers trams de la Via Connectora (entre l’autopista de Llucmajor i l’autopista d’Inca) han de passar la tramitació ambiental, la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa considerarà que el projecte haurà de deixar en suspens la tramitació actual, almanco fins que obtengui el vistiplau de la Comissió Balear de Medi Ambient.

D’altra banda, el candidat a la Presidència del
Consell de Mallorca, Joan Font, ha explicat que la resta de les propostes de resolució, que es debatran demà en sessió plenària, fan referència a la racionalització i simplificació dels tràmits burocràtics de la institució, la defensa de la funció de RàdioTelevisió de Mallorca, la major defensa del patrimoni, la cultura i la nostra llengua. També inclou la condemna dels polítics acusats de corrupció i reclama el retorn dels doblers. Però principalment constaten la necessitat d’una llei de finançament local.