Protegim les varietats locals

Vicenç Vidal: “Si volem unes varietats locals vives, les hem de poder diferenciar de la resta; cal potenciar la nostra biodiversitat agrària”.

Aquesta setmana comença el termini d’informació pública del nou Decret de varietats locals, el qual crea el Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears i una Comissió integrada pels consells insulars, associacions de varietats locals, la UIB i l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), que s’encarregarà de vetllar per la conservació de les varietats locals.


El Decret sorgeix de la necessitat d’inventariar i protegir els recursos fitogenètics balears i de desplegar el marc normatiu estatal que estableix la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de vivers i de recursos fitogènics, la qual insta les administracions públiques a promoure l’ús i la conservació dels recursos genètics en perill de desaparició per facilitar als pagesos la conservació, l’ús i la comercialització de les llavors i les plantes. El Decret també preveu el compliment de la propera modificació de la Llei agrària referent als principis de la producció agrària i a les funcions de l’Administració agrària. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient, Agricultura Pesca, Vicenç Vidal, ha manifesta que “si volem unes varietats locals vives, les hem de poder diferenciar de la resta; cal potenciar la nostra biodiversitat agrària”. A més, Vidal ha afegit que “aquest Decret és una primera passa de l’esborrany de la Llei agrària; ens avançam amb les nostres previsions i esperam que sigui una eina útil perquè les nostres varietats tinguin un futur”.
 


Entre els principals objectius del Catàleg, hi ha la creació d’una base de dades dels recursos fitogenètics agrícoles de les Illes Balears per impulsar-ne la conservació, la caracterització i el foment, i també la promoció de l’ús i la conservació dels recursos genètics locals, a fi de facilitar als pagesos i a les entitats de conservació de varietats locals la utilització i la comercialització de les llavors i les plantes de varietats locals en risc d’erosió genètica. En aquesta línia, Mateu Ginard, director general d’Agricultura i Ramaderia, ha assegurat que “el Decret permet que els productors locals comercialitzin les varietats locals, i impedeix que hi hagi empreses que les comercialitzin sense consentiment o que les emprin com a base per crear altres varietats”. Ginard ha aclarit que es tracta ”d’un patrimoni que és de tots els pagesos de les Illes Balears, el qual quedarà protegit i a la seva disposició”.
 


Aina Socies, tècnica de l’Associació de Varietats Locals, ha manifestat que el Decret persegueix fomentar el manteniment, la conservació, la millora, l’intercanvi i la venda d’aquestes varietats, i que “afavorirà la sobirania alimentària i ajudarà a protegir i conèixer les varietats locals com a patrimoni de les Illes Balears i a conservar l’herència cultural que duen associades”. Socies ha remarcat que “la majoria de la població desconeix la gran quantitat de varietats que hi ha. D’altra banda, l’alimentació està molt homogeneïtzada i la població tendeix a un model d’alimentació que ha fet desaparèixer l’agrobiodiversitat que els nostres avantpassats havien creat a partir de la selecció segons unes característiques ambientals determinades”.
 


Altres aspectes interessants del Decret són la inscripció d’ofici de les varietats catalogades en el Registre de varietats comercials, la no obligatorietat d’inscriure en el Registre de comerciants de llavors i plantes de viver les empreses productores petites quan la producció es destina íntegrament als mercats locals, la protecció de les denominacions de varietats locals i la prohibició d’ús en marques o usos comercials que puguin induir a error per la semblança de nom.