Productors de fruita i hortalissa reben 657.000€ a través del FOGAIBA

Actualment se n’han beneficiat sis organitzacions. Les ajudes pretenen fomentar la producció i comercialització de productes agraris de les Illes Balears.


Les empreses agràries de fruita i hortalissa que conformen les organitzacions de productors de les Illes Balears reben subvencions del Fons Europeu FEAGA per valor de 657.000 € per a inversions i despeses de l’activitat de producció i comercialització de productes agraris. Actualment les organitzacions de productors de fruita i hortalissa de les Illes Balears (OPFH) són sis, dues dedicades a les fruites seques i la resta dedicades a la fruita i l’hortalissa. El seu volum de comercialització anual de producte local està al voltant dels 17.000.000 € i representen gairebé la meitat de la producció de tota la Comunitat Autònoma.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, acompanyat per l’adjunt a la gerència del FOGAIBA, Llorenç Mas, han visitat part de les terres cultivades per l’organització Terracor al municipi de Manacor. Es tracta de 35 ha d’explotació on es treballa des del 2011 per aconseguir complir el cicle de varietats, introduir-ne de noves i apostar per la tecnificació i maneig de la finca, per tal d’aconseguir que el producte que arribi al consumidor sigui fresc i de temporada. Principalment, Terracor es dedica a la producció de fruita: pomes, peres, melicotons, nectarines, albercocs, prunes i raïm, entre d’altres. Així doncs, durant la visita, el conseller Vidal ha explicat que aquesta finca “és l’exemple del que pot ser un canvi de tendència a les Illes Balears. Venim d’un abandó progressiu del que són els cultius de fruita dolça i aquí tenim totes aquestes hectàrees que estan vinculades amb aquests fons, que els ha permès aquest canvi.” Segons el conseller, es tracta “de compensar aquesta diferència competitiva que tenim a Europa apostant per la recuperació del cultiu, el mercat, en definitiva, el producte fresc.”

Les ajudes a les OPFH provenen del departament d’ajudes europeu anomenat Organització Comuna de Mercat (OCM), que té com a finalitat organitzar el comerç intern europeu per tal d’enfortir-lo i regularitzar-lo, i assegurar així unes rendes justes entre els productors de tot el territori europeu i millorar-ne la competitivitat exterior.

Terracor representa la primera empresa de producció de fruita de les Illes Balears amb una producció potencial estimada que es podria situar entorn de les 1.500 tones de fruita produïda. Les plantacions que tenen als voltants de Manacor han estat finançades amb els Programes Operatius de les OPFH, en què la intensitat de l’ajuda és del 50 %. Actualment tenen pensat constituir una nova OPFH.