Primera passa per la reconstrucció del torrent de Sant Miquel de sa Pobla

S’hi invertiran 180.000 euros provinents de l’Impost de Turisme Sostenible


La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha posat en marxa la licitació de reconstrucció i condicionament del llit del torrent de Sant Miquel de sa Pobla. Després de les pluges del setembre de 2015 que van provocar despreniments d’un tram del mur de la canalització i nombrosos desperfectes amb un important volum d’arrossegaments apilats del torrent Sant Miquel ubicat entre els termes municipals de Sa Pobla- Campanet, i a petició del mateixos ajuntaments, la Conselleria ha invertit 180.000 euros provinents de l’Impost de Turisme Sostenible.

Les propostes d’obra es poden presentar fins al 6 de febrer i està prevista l’execució de l’obra en tres mesos. Aquestes obres consisteixen en condicionar la llera del torrent afectat i reconstruir 69 metres del mur a més de rehabilitar-ne 96 metres ja que el seu esfondrament posava en perill la soscavació del marge i la possible afecció al pont amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de desguàs per reduir el risc d’inundacions davant pluges intenses com també per millorar el drenatge d’aigües superficials cap al parc natural de s’Albufera de Mallorca. S’eliminaran estancaments, taps i obstacles a més de condicionar els accessos.

Cal recordar que en el mateix torrent i en el marc del contracte del servei de neteja, adequació i millora de torrents, on les tasques consisteixen en el desbrossament de la vegetació, la tala i la poda d’arbres, el desbrossament selectiu i la retirada de residus i obstruccions, entre d’altres també s’han fet en el torrent de Sant Miquel 2.000 metres a més de la recuperació del talús per la zona de l’alzinar. En concret, en el tram més proper a la zona de les Fonts Ufanes s’han fet 516 m de desbrossament manual.

D’aquest mateix contracte de neteja, a l’illa de Mallorca ja s’ha intervingut en el torrent de Sa Riera de Palma amb 570 metres, el torrent Gros de Palma, en concret a l’afluent del camí del Coll d’en Rabassa amb 485 metres, en el torrent de Son Morro amb 320 metres, en el torrent de Muro amb 5284 m, en el torrent de Vinagrella de Llubí amb 350 metres i una intervenció de poda d’arbres en el torrent de Coa Negra de Marratxí. I en el cas de l’Illa de Menorca, ja s’han fet 242 metres en el torrent des Mercadal. Properament s’iniciaran les tasques de neteja i condicionament, a l’illa d’Eivissa en el torrent Buscastell.