Preguntes i respostes sobre L’Impost de Turisme Sostenible

- Què és l’Impost de Turisme Sostenible?
L’Impost de Turisme Sostenible és un impost aprovat pel Govern de les Illes Balears aquesta legislatura per començar a posar solució a problemes reals d’aquesta terra, i per compensar la petjada ecològica que deixa el turisme. En només 15 mesos, el Govern ha aprovat la llei i el reglament, ha posat en marxa el nou impost, l’ha recaptat i ja ha adjudicat els projectes que es finançaran amb aquests fons.

- És un impost per pagar projectes mediambientals?
8 de cada 10 euros recaptats s’invertiran en projectes per preservar el medi natural, rural, i marí de les nostres illes. Els primers projectes aprovats són per tant, prioritàriament mediambientals.

- Quants de doblers s’ha recaptat el 2016?
Des del juliol de 2016 s’han recaptat 30 milions d’euros. Per a l’any 2017, el Govern preveu recaptar al voltant de 60 milions d’euros, el doble que el 2016 (serà la primera anualitat completa del tribut).

- Com es repartirà el fons recaptat per aquest tribut?
La Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible establí la convocatòria i aprovà els primers projectes que es finançaran amb l’Impost del Turisme Sostenible. A la convocatòria s’hi presentaren 237 projectes, entre els quals se n’han seleccionat 46, que són els que rebran el finançament per al seu desenvolupament.

- Quins projectes han estat seleccionats?
Dels 46 projectes aprovats, la majoria (pràcticament la meitat del total) s’invertirà en projectes per millorar el cicle d’aigua.
El 20% restant es destinarà a projectes per recuperar el nostre patrimoni històric i cultural, per fomentar la formació i l’ocupació i en temporada baixa, i a iniciatives de recerca i d’innovació per impulsar la diversificació econòmica.
També cal destacar que 3 dels projectes són per millorar el sector agrari, amb una inversió prevista en aquesta convocatòria de 2.250.000 euros.

- Per què hi ha tants projectes que no han rebut finançament?
Recordem que s’han presentat un total de 237 projectes per un import sol·licitat total de 184,7 milions d’euros: 6 vegades els 30 milions disponibles. Això:
• Demostra l’interès que ha suscitat el nou impost, i la necessitat de comptar amb ell per tal de finançar projectes d’interès per a la ciutadania.
• S’ha hagut de prioritzar: era impossible fer-ho tot (era inevitable que 5 de cada 6 euros sol·licitats quedassin fora de la proposta d’adjudicació).

- Per què s’han triat només projectes del Govern i dels consells insulars?

S’han triat només projectes del Govern i dels consells insulars perquè:
• S’havia de prioritzar, era impossible fer-ho tot.
• Els projectes de Govern i consells són d’abast més general, els beneficiaris seran potencialment més nombrosos, i tendran una major projecció i abast territorial (especialment els de millora de les infraestructures lligades al cicle de l’aigua, que garantiran l’abastiment en períodes de sequera arreu dels municipis de les illes).
• S’ha preferit esperar a la recaptació de 2017: hi haurà més doblers per distribuir (60 milions, el doble), es podran finançar projectes de les diferents administracions.

- Com es distribuirà territorialment l’impost?
Els projectes aprovats impliquen inversions i millores a la majoria dels municipis de les quatre illes, per tal de redistribuir els beneficis del turisme a tot el territori de les nostres illes i avançar cap a l’equilibri territorial establert per la llei. En percentatges: a Mallorca li correspon el 64,9% de la dotació econòmica; a Menorca el 13,6%; a Eivissa el 19%; i a Formentera el 2,4%.

Els projectes seleccionats garanteixen que la gran majoria de ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es podran beneficiar de les primeres inversions aprovades. A més, les inversions aprovades també serviran per crear llocs de feina de qualitat.

Què passarà amb els projectes que no han estat seleccionats?
Els projectes no seleccionats podran ser valorats en properes convocatòries (a no ser que la institució o entitat que els hagin presentat hi renunciïn expressament).
A partir d’ara, cada any complet de recaptació hi haurà uns 60 milions disponibles. Aquesta vegada l’impost ha vengut per quedar-se: hi haurà moltes oportunitats per finançar molts projectes molt necessaris i molt interessants per tothom, durant molts anys.

Resum dels projectes seleccionats: http://www.caib.es/pidip/annexes/2017/1/25/2118580.pdf