Posam les eines per al retorn del jovent que va emigrar a causa de la crisi

El Pla de Retorn de Talent ja compta amb la primera anualitat per posar-lo en marxa


El jovent és el present i el futur de la nostra societat i per això apostam pel retorn d’aquells que van haver d’emigrar a causa de la crisi de 2008. El Pla de Retorn de Talent permetrà la tornada de 500 joves que se’n van anar a treballar a un país estranger per trobar oportunitats. Aquest pla compta amb un pressupost de 2.133.805 euros, que serviran per finançar ajudes econòmiques i serves d’assessorament, acompanyament i intermediació.

Es vol oferir tot el suport institucional perquè les persones que es van traslladar a l’estranger a partir de l’any 2008 puguin tornar en les millors condicions possibles i per aquesta raó s’han posat en marxa tres tipus de subvencions.

Ajudes a la contractació

El Pla es compon de tres tipus de subvencions. En primer lloc, es preveu la possibilitat de subvencionar amb fins a 14.000 euros les empreses que contractin joves de les Illes, menors de 40 anys, que hagin residit o treballat a l’estranger almenys durant sis mesos, que comptin amb titulació universitària, de cicles formatius o certificats de professionalitat, i que hagin nascut o hagin estat empadronats a les Balears els darrers cinc anys anteriors a la seva partida a l’estranger. Com a condició, l’empresa contractant no ha d’haver fet acomiadaments per raons objectives o disciplinàries en els anteriors sis mesos, i rebrà l’ajuda si es compromet a formalitzar una contractació indefinida que suposi un increment net del treball estable a l’empresa.

Ajudes a l’emprenedoria

En segon lloc, es preveuen subvencions per a les persones migrades amb perfil emprenedor que vulguin establir-se per compte propi a les Illes Balears. En aquests casos, els ajuts podran apujar fins a 9.000 euros i els paràmetres de l’activitat no han de superar els d’una microempresa. Els beneficiaris seran també menors de 40 anys, amb titulació universitària, de formació professional o formació professional de nivell 3, que hagin residit o treballat a l’estranger almenys durant sis mesos i hagin nascut o hagin estat empadronats a les Balears els darrers cinc anys anteriors a la seva partida a l’estranger.

Passaport de retorn

Finalment, s’han dissenyat ajudes econòmiques per sufragar les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a les Balears, fins a un màxim de 3.000 euros.

Assessorament, acompanyament i intermediació

El Pla de Retorn del Talent compta amb un desplegament de serveis gratuïts d’assessorament, acompanyament i intermediació, per facilitar l’aprofitament de les ajudes. En aquest sentit, es posa en marxa un servei tecnològic d’intermediació per a les persones beneficiàries del Pla, com a eina centralitzadora de gestió i com a lloc d’informació, continguts i serveis per a candidats i empreses participants en el programa.

Les persones amb voluntat de retorn tindran al seu abast 27 mediadors que oferiran assessorament, acompanyament i intermediació amb les empreses interessades en el programa.

Així mateix, per mitjà de l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI), els joves interessats rebran orientació per desenvolupar un projecte d’autoocupació a través del disseny d’un pla d’empresa.

Les persones beneficiàries són menors de 40 anys, amb titulació universitària, de formació professional o amb certificat de professionalitat de nivell 3, que han desenvolupat la seva activitat professional en un país estranger.