Portocolom millora les infraestructures d’aigües residuals

ABAQUA inverteix més de 400.000 euros a canviar les instal·lacions antigues i deficients del nucli felanitxer

ABAQUA (Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental) inverteix més de 400.000 euros en la renovació de les estacions d’impulsió d‘aigües residuals a Portocolom. Unes obres que començaren el mes de novembre i que es preveu tenir acabades aquest estiu. Amb aquestes obres es pretén canviar i millorar les instal·lacions antigues i deficients del nucli felanitxer, que presentaven deficiències d’estat i funcionament causa d’embossos, vessaments i olors.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha comprovat l’estat de les obres amb el director executiu d’ABAQUA, Antoni Garcias, que consisteixen en la construcció de nous dipòsits als bombejos de Tamarell, Club Nàutic, Togores i Mar Blau, i també en la rehabilitació de l’obra civil dels dipòsits de bombeig de Camp Roig, Mollet i Ca n’Alou, que s’estén a les casetes de control i maniobra de les estacions de bombeig de les localitzacions esmentades.

Així mateix, es preveu instal·lar en aquestes estacions nous generadors elèctrics d’emergència de bombeig i nous quadres elèctrics de control i maniobra que s’hi adaptin. El projecte també inclou la substitució de les vàlvules i les canonades interiors de les estacions de bombeig.