Per una Palma neta: nous vehicles per a la Recollida Selectiva Mòbil del centre

A partir de dia 18 d’abril s’implanta aquest nou Servei a la Calatrava, Monti-sion i una part de Sindicat


La plaça Nova de la Ferreria ha estat l’escenari adient per a presentar els nous vehicles que posaran en marxa la primera fase de la Recollida Selectiva Mòbil del centre històric de Palma, una aposta per aconseguir una ciutat més neta. Ho ha presentat la presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, acompanyada pel batle de Palma, José Hila, i per l’assessor de districte Centre, Miquel Àngel Contreras.

Els assistents, veïns i veïnes del centre, representants d’entitats i col·lectius diversos han pogut veure per primera vegada els vehicles que faran possible la implantació d’aquest sistema. Estan formats per una petita tractora elèctrica, equipada per remolcar una plataforma on es troben els contenidors per a la recollida selectiva de residus. La plataforma compta amb quatre “boques intercambiables” a cada costat, identificades amb els corresponents colors per on s’introduiran les diverses fraccions de residus: envasos lleugers, paper i cartó, vidre, rebuig, matèria orgànica, oli i bolquers.

La llargària tota del conjunt és inferior a 7,5 m, l’amplada de la plataforma és de 1,8 m i ocupa 11 m2.

La recollida selectiva mòbil s’implantarà a partir de dia 18 d’abril a les barriades de la Calatrava, Monti-sion i una part de Sindicat, per a un total de 4.000 habitants. És la primera fase d’un projecte que a partir de la propera tardor s’ampliarà al Puig de Sant Pere, la Llotja-Born, Sant Jaume i Sant Nicolau (uns 10.000 habitants més).

Per a la primera fase s’han adquirit 6 vehicles elèctrics i 24 plataformes de contenidors. Per a la segona fase està previst disposar de 59 plataformes. Això ha suposat per a EMAYA una inversió de 1.850.000 €.

El centre d’operacions d’aquests vehicles estarà a les antigues instal·lacions de la recollida neumàtica, a les Avingudes. Des d’aquí cada capvespre els vehicles elèctrics remolcaran les plataformes perquè estiguin a disposició dels veïns a partir de les set del capvespre. S’instal·laran a 20 punts dels barris inclosos al sistema (veure plànol al fulletó adjunt), i a partir de les onze del vespre es retiraran per tal de buidar els contenidors al centre d’operacions.

Els veïns podran dipositar els residus segons un calendari preestablert (veure calendari al fulletó adjunt). Cada dia es recollirà la matèria orgànica, essent la primera zona on els ciutadans podran separar aquesta fracció, així com l’oli de cuina i els bolquers o compreses. El rebuig o resta es recollirà 4 dies, els envasos lleugers i el paper i cartó 3 dies i el vidre 2 dies a la setmana.

La recollida selectiva mòbil és un sistema innovador, que posarà Palma al capdavant de la gestió dels residus als nuclis històrics i podrà ser un model per a altres ciutats. Així mateix, donarà un impuls molt important a la recollida selectiva dels residus, gràcies especialment a la introducció de la recollida de la matèria orgànica, per primera vegada a la nostra ciutat, a la vegada que es posa la recollida del vidre, envasos i paper més a l’abast, incorporant també noves fraccions com l’oli i els bolquers.

De forma paral·lela a aquest sistema per als veïns i veïnes, s’està implantant també la recollida porta a porta per als hotels, bars i restaurants, els comerços, les escoles i altres establiments d’aquests barris que produeixin una quantitat de residus que podria desbordar les plataformes de la recollida selectiva mòbil.

A partir de l’entrada en funcionament d’aquest servei dia 18 d’abril s’eliminaran un total de 56 contenidors de rebuig, paper i envasos de les barriades de Sindicat, Monti-sion i la Calatrava, que deixaran de tenir aquests elements al carrer durant el dia.

Campanya educativa porta a porta per als habitants del centre històric

Des de dia 2 de març es va iniciar un programa d’informació i educació per a tots els veïns de les zones incloses en aquesta primera fase del projecte, així com els comerços i establiments turístics d’aquests barris.

Un equip d’educació ambiental ha visitat tots els establiments i ha iniciat les visites domiciliàries. S’han instal·lat punts informatius que seguiran al llarg de les properes setmanes els dimarts matí a la plaça Sant Francesc, divendres capvespre a Santa Fe i els dissabtes matí a la plaça Nova de la Ferreria, on també avui s’ha instal·lat la carpa informativa d’EMAYA, amb jocs i activitats per a tota la família.

Es reparteix a tots veïns de la zona un recipient per a la separació de la matèria orgànica, bosses compostables, bosses per a la separació dels envasos, el paper i el vidre, un imant amb el calendari de recollida i fulletons informatius.