Passes decidides per gaudir d’un millor servei hospitalari

Aprovada la millora de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada


Amb una ampla majoria de vots s’ha aprovat al Parlament la millora de la Xarxa Hospitalària Pública i la coordinació i complementarietat dels centres perquè la ciutadania pugui accedir als serveis més adequats per diagnosticar i tractar el seu procés. La portaveu de MÉS per Mallorca, Bel Busquets ha defensat el suport de la formació a la proposta que permet ampliar la durada màxima dels convenis singulars, que passarà a ser de 20 anys -el decret del 2013 establia una durada de 5 anys prorrogables a un màxim de 10-, amb motiu del desenvolupament de l’activitat que presten l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Creu Roja, en qualitat de centres privats integrats a la xarxa, i la necessitat de reforçar l’estabilitat en la col·laboració d’aquests centres.
"Tot respon a una estratègia de millora de l’atenció sanitària de la població, en un context de canvi de paradigma de l’assistència de la cronicitat", ha assenyalat la portaveu de MÉS per Mallorca, Bel Busquets.

S’estima que els pacients crònics complexos i avançats són entre un 4 i un 5% de la població i, a més, es preveu que aquest percentatge augmentarà en els pròxims anys, a causa de l’envelliment de la població. L’aposta del servei de salut és millorar l’atenció d’aquest perfil de pacients amb malalties cròniques complexes, pluripatologia i edat avançada, impulsant una assistència eficaç a través d’un tractament d’enfocament funcional i rehabilitador.

Busquets no ha deixat passar l’ocasió per denunciar l’injust finançament de les Illes Balears, i les seves conseqüències. "Amb un millor finançament es reduiria la necessitat de col·laboració amb centres sanitaris privats", ha assenyalat.