"Palma no ha de créixer més ocupant nou sòl rústic"

El portaveu del grup municipal rebutja l’ocupació de sòl rústic tal i com preveu el regidor d’Urbanisme amb la revisió del PGOU perquè la ciutat ja compta amb un parc de prop de 30.000 habitatges buits que poden ser incorporats a les borses de lloguer de P

La coalició municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma es mostra contrària a l’augment del creixement urbanístic de la ciutat per arribar al 10% ja que, en opinió del seu portaveu Antoni Verger, això “suposarà inevitablement l’ocupació del poc sòl rústic que resta als pobles de Palma”. Preocupa especialment que aquesta intenció del PP de Cort posi en perill el sòl rústic de zones com El Secar de la Real, sa Indioteria i Son Ferriol, entre d’altres. 

El portaveu del grup municipal considera que Palma no
ha de créixer més per oferir nous habitatges ja que té un parc d’habitatges buits que pot satisfer perfectament les expectatives d’acollir 30.000 habitants més, tal i com anuncia la Regidoria d’Urbanisme.
El responsable d’aquest departament municipal va anunciar ahir que, amb motiu de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, necessita créixer en 250 hectàrees per construir fins a 10.000 habitatges nous. 

Un estudi de la UIB, encarregat per l’Ajuntament de Palma, i amb data de desembre de 2010, calcula que a Ciutat hi ha més de 30.000 habitatges buits gairebé durant tot l’any. Amb aquesta xifra i tenint en compte que hi ha molts solars disponibles dins la trama urbana (alguns d’ells, molt grans, com per exemple antics quarters militars) que es poden complir perfectament, i amb escreix, les suposades necessitats que anuncia el regidor d’Urbanisme. &
ldquo;Palma no necessita créixer, i menys encara quan la situació del mercat immobiliari i el sector de la construcció indiquen trobar-se en un pou de difícil recuperació a curt termini”.
 

En aquest sentit, Verger no confia en què la clau per sortir de l’actual situació de crisi econòmica sigui confiar en un model, com és el de la construcció, que ha estat precisament l’origen d’aquesta fallida. Un exemple clar de la greu situació que travessa aquest sector són la multitud de promocions inacabades o pisos que no es venen. 

Com a alternativa, la coalició sobiranista i ecosocialista proposa mesures dirigides a “treure a la llum” els milers d’habitatges buits existents a Palma a través d’incentius fiscals o recàrrecs en el rebut de l’IBI per a aquells propietaris que mantinguin els habitatges
desocupats.
 

Al mateix temps, el grup municipal considera imprescindible que l’Ajuntament de Palma s’impliqui en aquest sentit per tal d’impulsar el programa de Palma Habitada i facilitar l’accés d’aquests 30.000 habitatges buits a la borsa municipal de lloguer per posar-los a disposició de la ciutadania, principalment per als joves, dones maltractades, persones dependents, entre d’altres col·lectius desafavorits.