País Valencià, Catalunya i les Illes Balears fan front comú per exigir una PAC més adaptada a la Mediterrània

Vicenç Vidal: "La nova PAC (Política Agrària Comuna) ha de tenir en compte les particularitats de les Illes Balears”

Una PAC més Mediterrània és el que han reclamat conjuntament les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià. Una PAC "que s’ajusti als nostres cultius, a la nostra manera de ser, una PAC que entengui la diversitat, i que tengui en compte el sector professional i la incorporació real de joves, que ha de consistir en un acompanyament i no tan sols en una subvenció", assegura Vicenç Vidal. La nova política agrària comuna (PAC) té reptes considerables per afrontar, com la renda agrària, el canvi climàtic, la conservació del paisatge i el medi ambient, la millora de la competitivitat, la professionalització del sector o la incorporació de joves i de dones, entre d’altres. Vicenç Vidal insisteix en que "la PAC no està pensada per a les illes. S’ha de tenir en compte la insularitat i per compensar-la, calen mecanismes fiscals i una normativa que s’adapti a la realitat local". Per això la nova política agrària comuna "ha de tenir en compte les realitats diferents, les realitats petites que no volen desaparèixer, sinó que volen un sector primari viu i actiu".

Respecte d’altres territoris, una de les diferències és que a les Illes Balears l’ús agrari es veu desplaçat per altres usos del sòl rústic, com el residencial o el turístic, que donen un major rendiment econòmic, motiu pel qual Vicenç Vidal considera que cal augmentar les rendes dels pagesos, com una política de conservació i de paisatge.

El conseller recorda que a través de l’impost de turisme sostenible es reverteixen en l’agricultura de les Illes Balears dos milions d’euros, "que és una primera passa per reconèixer tot allò que fa el nostre sector primari per a nosaltres i per al turisme", ha destacat.