Oficina Anticorrupció: Una reivindicació de MÉS que ja és una realitat

El Parlament aprova la llei que permetrà posar-la en marxa


El ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat avui la llei que permetrà posar en marxa l’OficinaAnticorrupció, una reivindicació de MÉS que esdevindrà una realitat. “Des del nostre grup tenim en especial estima aquesta Oficina, especialment d’ençà que esbossàrem la proposta a principis de 2015, de la mà de Raül Burillo, l’exdelegat especial de l’agència tributària a Balears.”, ha assenyalat David Abril. Així després de Catalunya, Aragó i el País Valencià fa uns dies -Navarra també l’aprovarà pròximament-, serem de les primeres CCAA en comprometre’ns en lluitar activament contra la corrupció.

L’Oficina Anticorrupció serà eina imprescindible, ja que tal com ha recordat, el coordinador de la ponència, David Abril, “darrera Túnel de Sóller, cas Gilet o Brokerval n’han vingut desenes més de casos de corrupció, que en els darrers 25 anys han alimentat el desencís cap a la política a la vegada que buidaven les arques públiques... fins al punt que la Wikipèdia té una categoria sobre els casos de corrupció a les Illes Balears que ens haurien de servir a totes per aprendre de la història i no oblidar”

L’abast de la Llei és molt més extens, de tal manera que l’oficina pot iniciar qualsevol tipus d’actuacio sobre qualsevol agent públic o privat que gestioni un sol euro públic, a l’àmbit de la nostra Comunitat.

Entre les seves funcions té justament un caràcter investigador molt més explícit que al de la resta de lleis, de fet fins i tot es poden investigar les variacions patrimonials significatives dels càrrecs públics sempre que aquestes no s’hagin justificat.

Augmenten els controls per als càrrecs públics, per a la gent que s’hi hagi de dedicar a la cosa pública, perquè està vist que amb els codis ètics dels partits polítics no era suficient. Les declaracions patrimonials i d’activitats haurna de retrotreure’s almenys a dos anys anteriors a la dedicació política, per tal d’evitar els conflictes d’interessos.

El règim sancionador està pensat tant per castigar a qui es boti l’obligació de col·laborar que estableix la llei, per dificultar les investigacions o per vulnerar la protecció dels denunciants -(infraccions molt greus de 10.000 a 100.000 e, greus de 1.000 a 10.000). Així com per recuperar doblers manllevats a la ciutadania per la corrupció . “Allò de «que tornin els doblers» tan reclamat des de la ciutadania és clau per fer que l’Oficina sigui efectiva”, ha declarat Abril.

El portaveu i coordinador de la ponència parlamentària ha recordat com tots els controls varen fallar durant la legislatura del saqueig. També ha assenyalat que “amb la Comissió d’investigació de les autopistes d’Eivissa arribarem a fer un «Llibre Negre» de males pràctiques de tot allò que ha fallat, per exemple, en la gestió dels grans contractes d’obra pública que han estat un element recurrent de la majoria dels casos de corrupció aquí i altres bandes”.

Alhora cal destacar que és una llei que implica la ciutadania en la lluita activa contra la corrupció, amb garanties per a les persones denunciants, compensant d’alguna manera l’absència de control ciutadà que hi ha hagut durant tants anys i que també han estat un factor determinant o si més no facilitador de la corrupció.