Objectiu: millorar la gestió de la Serra de la Tramuntana

El president del Consell, Miquel presideix, la nova junta rectora del consorci. En la reunió també s’ha aprovat el pressupost per al 2016, que ascendeix a 1.5 milions d’euros


El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial torna a estar en marxa després de la constitució de la nova Junta Rectora, presidida pel president del Consell, Miquel Ensenyat
La junta te una representació del govern de les illes. La consellera de territori i infraestructures, Mercedes Garrido, es la vicepresidenta de l’ens. Varen assistir a la reunió la directora general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Caterina Amengual, el director general de Transports, Jaume Mateu, la directora general de Relacions Institucionals, Margarita Font, i el director general de Coordinació, Josep Enric Claverol. També hi han participat, sense vot, els representants dels grups polítics amb representació al Ple del Consell i diversos consellers del Consell.

Des del consorci es vol potenciar el Pla de gestió de la serra de Tramuntana que es va aprovar amb la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO. També s’ha acordat la creació d’uns premis de la serra de Tramuntana, que faran especial incidència a les escoles, ja que és important que la conscienciació pels valors patrimonials i mediambientals comenci al col·legi.

Es preveu crear una línia de subvencions per als ajuntaments.

Els pressuposts aprovats per al 2016 ascendeixen a 1.5 milions d’euros i es preveuen tot un seguit d’accions del Pla de gestió com iniciatives encaminades a la conservació del paisatge i el patrimoni de l’entorn. Una part també es dedicarà a la promoció turística de la Serra com a producte de qualitat, per afavorir que es pugui allargar la temporada turística.