Nou termini per presentar al·legacions contra el projecte de prospeccions MEDSALT-2

El conseller Vicenç Vidal demana una entrevista amb el ministre d’Afers Exteriors per explicar-li les inquietuds de la societat i del Govern respecte el projecte


S’obre un nou termini per a la presentació d’al·legacions contra el projecte de prospeccions MEDSALT-2, a més de considerar-se presentats tots els escrits d’al·legacions enviats fin el moment. A més, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, va remetre una carta al mateix Alfonso María Dastis, ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació, el passat dia 25 on demanava aquesta ampliació de l’exposició pública del projecte.

A més, el conseller també vol traslladar-li personalment les inquietuds del Govern i de la societat balears abans que adopti una resolució sobre el projecte, sense perjudici, naturalment, de les observacions i informes que seran traslladats oportunament en el tràmit de consultes.

L’àmbit d’aquest projecte abasta l’àrea de la mar Balear compresa entre les illes d’Eivissa i Mallorca i el sud-est d’Eivissa i Formentera, i es pretén desenvolupar utilitzant sondejos acústics amb la tècnica de canons d’aire comprimit d’alta pressió, amb un impacte demostrat sobre la fauna marina —especialment sobre els cetacis— en una àrea biològica rica en biodiversitat i amb possible afecció al Parc Nacional Maritimoterrestre de Cabrera i les seves rodalies.

Els arguments de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) van coincidir amb els del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació en Medi Ambient en el tràmit de l’avaluació d’impacte ambiental simplificada, que va concloure sotmetre el projecte a avaluació ordinària. A les Illes Balears hi ha una gran preocupació social, tant pels efectes sobre la biodiversitat d’aquesta metodologia com també per l’interès en els resultats que han expressat empreses d’extracció d’hidrocarburs, per l’amenaça que representa per a l’economia balear, que pivota al voltant del turisme.

Aquesta preocupació, que és també la del Govern i dels consells insulars, s’ha traduït en nombrosos acords institucional i la declaració institucional de la Conferència de Presidents del 7 de maig de 2018. També el Parlament de les Illes Balears es va pronunciar en contra del MEDSALT-2 en la sessió de la Comissió de Medi Ambient de 25 de maig de 2016, que va aprovar per unanimitat una Proposició no de llei que rebutjava el projecte (BOIB núm. 49, de 30 de maig de 2016). La Cambra tramita, a més, una Proposició de llei, presentada per tots els grups parlamentaris, amb l’objectiu de prohibir les prospeccions a la Mediterrània espanyola.