Nou Servei de Reforç de Neteja de les àrees de contenidors, que des del juny ja ha netejat 880 punts

Al llarg de 2017 es renovaran el 80% dels contenidors i es retiraran dels carrers els contenidors en mal estat


La presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, ha presentat el Servei de Reforç de neteja de les àrees d’aportació de residus amb aigua a pressió. La presentació s’ha realitzat al carrer Sant Magí on un dels equips estava realitzant la feina de neteja de la zona de contenidors situada davant l’església.

L’equip de neteja, format per un operari-conductor i maquinària d’aigua a pressió pot netejar diàriament 25 àrees d’aportació, és a dir, les illetes formades per 3-5 contenidors de recollida de les diverses fraccions de residus. Amb l’aigua pressió es neteja el terra, on sovint hi ha brutor aferrada, i l’exterior dels contenidors, que també requereixen ocasionalment rentat manual. En funció de la disponibilitat de recursos, EMAYA pot netejar entre 25 i 100 zones de contenidors, uns 100-400 contenidors diaris.

Fins ara ja s’ha realitzat la neteja del districte Nord i ara s’està treballant a la zona de Ponent. A continuació els equips es traslladaran als districtes de Llevant, Platja de Palma i Centre. En total des del mes de juny s’han netejat 879 àrees d’aportació, 627 de les quals corresponen a la totalitat d’àrees de la zona Nord (El Secar de la Real, Son Sardina, Establiments, L’Olivera, s’Indioteria, Cas Capiscol, etc.).

Aquest operatiu forma part ara un servei programat d’EMAYA; en anys anteriors només es netejaven les àrees de contenidors en casos de necessitat, incidències o urgència.

A mes, ordinàriament en torn de matí es disposa d’un equip per neteja de soterrats que han de mester mes freqüència de neteja.

Un altre equip amb maquinària específica realitza regularment la neteja de contenidors per dins, amb una freqüència variable segons disponibilitat i tipus de contenidors, entre 3-6 mesos.

Uns contenidors en mal estat que es renovaran al llarg de 2017

A Palma existeixen més de 8.000 contenidors agrupats en unes 3.700 àrees d’aportació. La majoria es troben en molt mal estat, per aquest motiu EMAYA ha decidit la renovació de la majoria dels contenidors de Palma, aproximadament un 80%. Al llarg de 2017 s’invertiran més de 5 milions d’euros per la compra de nous contenidors. S’adquiriran més de 8.000 contenidors per renovar bona part dels existents i incorporar els nous contenidors per a la recollida de la matèria orgànica.

Els criteris per a la licitació dels contenidors serà la homogeneïtat de les àrees d’aportació, front a la disparitat actual de models i sistemes de recollida, només hi haurà un model de contenidors a cada zona; l’accessibilitat serà també un criteri imprescindible perquè als nous contenidors qualsevol persona siguin quines siguin les seves condicions físiques, pugui tirar còmodament els residus. Així mateix, els nous contenidors tendran una identificació clara per colors de les fraccions a les quals corresponen; actualment es donen casos de confusió de colors, especialment en el cas del rebuig.

Pel que fa al model de recollida, EMAYA optarà pel sistema de recollida lateral, més eficient, perquè requereix menor temps de buidat i només menys operaris. Aquest sistema de major compatibilitat amb la flota de camions existents, encara que també es requerirà per a l’any 2017 la compra de nous camions per renovar l’envellida flota existent. Els contenidors de càrrega posterior es deixaran només per a zones de carrers estrets on l’altre sistema és incompatible.

Peces de recanvi per reparar contenidors

Donat el mal estat dels contenidors actuals, per tal de poder reparar una part dels existents i com a mesura transitòria abans de la renovació total, EMAYA ha adquirit peces de recanvis, realitzant una compra valorada en 33.000 € d’unes 300 molles i 240 tapes, que permetran realitzar algunes reparacions urgents als contenidors que més ho necessiten. A partir de la setmana que ve es procedirà a realitzar aquestes reparacions.