Nou centre de FP nàutica per a 200 alumnes anuals a Alcúdia, amb 2,5 M€ de l’Impost del Turisme Sostenible

El vicepresident Biel Barceló considera estratègic el sector nàutic per a la diversificació econòmica de les Illes Balears: “Apostam per la millora de la formació i per la creació de llocs de feina de qualitat i tot l’any”


El Govern ha presentat aquest dilluns el projecte per a un nou centre de formació en Nàutica al Port d’Alcúdia, que oferirà en reparació i manteniment d’embarcacions. Aquest centre, que ha estat presentat al consistori municipal i a la comunitat educativa d’Alcúdia pel vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, entre d’altres, donarà cabuda a devers 200 estudiants anuals, que podran beneficiar-se d’accions formatives adreçades a tota la zona nord de Mallorca.

Aquest projecte respon a la política del Govern per millorar el model productiu de les Illes Balears. El nàutic és un sector “emergent” i “estratègic i que crea gran competitivitat”. El projecte, que es finançarà amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible, s’ubicarà al Port d’Alcúdia, annex a l’IES d’aquesta localitat.

El vicepresident Barceló ha remarcat que el projecte “compleix amb objectius prioritaris de l’Impost del Turisme Sostenible, com són el foment de la formació per avançar cap a un model econòmic més diversificat, i el foment de l’ocupació de qualitat i en temporada baixa. I per a la diversificació econòmica, el sector nàutic és estratègic”. També ha explicat que el nou centre es finançarà amb 2,5 milions d’euros procedents de la recaptació d’aquest impost, que es distribuirà entre les anualitats de 2018 i 2019.

S’ha de destacar que el sector nàutic és creador de llocs de feina, com demostra el fet que en els darrers anys l’ocupació en el sector ha anat augmentant considerablement. A més, es tracta de llocs de feina que es creen durant la temporada d’hivern, que és quan es fa el manteniment i es reparen les embarcacions.

Com a centre integrat, la nova escola d’FP nàutica proporcionarà un nivell de qualificació important per als alumnes, que els permetrà accedir a millors oportunitats d’inserció laboral. El projecte s’emmarca en l’aposta del Govern d’esquerres per posar en valor la formació professional.

El sector nàutic destaca per ser creador de llocs de feina qualificats, amb unes condicions i unes retribucions més altes que la mitjana a les Illes Balears. A més, es dóna la circumstància que les empreses del sector es veuen limitades per la manca de professionals qualificats.

L’oferta formativa del nou centre nàutic anirà destinada tant a nous professionals com a la formació contínua. En aquest sentit, cal tenir en compte que el sector està molt marcat per la innovació constant (ús de nous materials, per exemple) i que, per tant, és necessari el “reciclatge” constant dels seus professionals.

Amb la creació d’aquest centre de formació professional, el Govern aporta solucions a les necessitats del sector i pretén evitar que se segueixin perdent oportunitats d’ocupació a causa de la manca d’oferta formativa.

Aquest projecte s’emmarca en el Pla de Competitivitat de les Illes Balears, acordat amb tots els agents socials, i en un eix bàsic d’aquest Govern: la diversificació del model econòmic perquè sigui més sòlid, competitiu i ofereixi treballs de qualitat.

El projecte

El futur centre de formació nàutica del Port d’Alcúdia oferirà més de 20 accions formatives dividides en certificats professionals de reparació d’embarcacions, cursos d’especialitats formatives incloses en el fitxer del SEPE, graus d’FP reglada i titulacions de Marina Mercant en coordinació amb el Centre Integral de Formació Professional Nauticopesquera.

Es farà formació en temes com ara el manteniment d’elements estructurals d’embarcacions, reparació d’elements de fusta, treballs en pintura i en fibra, manteniment de motors, instal·lació de sistemes electrònics, etc. Les instal·lacions comptaran amb un taller de sistemes i un taller d’estructures, on es farà l’aprenentatge pràctic.

Per altra banda, com que el projecte neix amb la vocació de donar resposta al mercat laboral i un servei integral a les empreses nàutiques, el centre també comptarà amb un servei d’intermediació laboral nàutica del SOIB Empresa (per fer d’enllaç entre treballadors i empreses i adaptar la formació a les necessitats de les empreses).