“Nosaltres defensam una radiotelevisió pública que no sigui de ningú, i vostès no ho entenen”

Intervenció del diputat del Grup MÉS David Abril a la darrera sessió de la comissió de control d’IB3 al Parlament


Avui s’ha celebrat la darrera reunió de la comissió parlamentària de control d’IB3. El diputat del Grup MÉS David Abril ha aprofitat per lliurar al president de la comissió, Carlos Veramendi (PP), “per facilitar la seva tasca de moderació com a president, i com a símbol de modernitat en la gestió dels mitjans de comunicació públics”.

Aquesta ha estat la intervenció de David Abril:

“Bon dia al director d’IB3 i tot el seu equip.

Primer de tot, felicitacions per la seva desimputació, Sr. Codony, i la de tota la cúpula d’IB3, gràcies a l’amable retirada de la querella per prevaricació per part de qui la va presentar, i que permetrà a més que el Sr. Ruiz, l’anterior director (el tercer de la legislatura, perquè vostè ja és el quart), se pugui presentar sense problemes com a candidat a la batlia de Calvià. Es veu que els querellants han entès el missatge del Ministeri d’Hisenda, que el PP és com Càritas, i els han volgut deixar tranquils.

Llàstima que avui ja és la darrera comissió de control i no tindré temps de demanar quant ens ha costat aquesta retirada de la querella, tan amable com interessada.

La meva pregunta, Sr. Codony, és sobre el compliment de la funció de servei públic d’IB3, una pregunta retòrica per fer un balanç que òbviament, és difícil de fer en cinc minuts i ben segur serà molt diferent el seu del meu.

Pens que aquests quatre anys IB3 no ha funcionat com un servei públic, sinó que s’ha servit d’allò públic per crear un producte que, com diria el director de TeleMadrid (amb qui compartim ser a la coa de les audiències pel que fa a les televisions autonòmiques), “nos ha quedado muy bien ideológicamente”.

I això s’ha vist:

1.- Amb el maneig de l’ens:
- 4 directors generals, un d’ells el vicepresident del Govern, el qui vostè substitueix un candidat a una plaça important del PP, i vostè, amb carnet del PP;

- un Consell de Direcció monocolor, del PP;
- un Consell Audiovisual que ja s’acaba la legislatura i no s’ha constituït;
- uns càrrecs nomenats (els darrers, l’estiu passat, el director de la ràdio i dels informatius de tV) que no compartim en absolut els perfils;
- un gruix de la plantilla directament controlada per la part política depenent d’una productora de la península (un altre incompliment) directament lligada al Sr. Miguel Ángel Rodríguez, excap de comunicació del Sr. Aznar.

2.- Amb els continguts i els principis, que es veu que interpretam de diferent manera:
- la proximitat l’han convertida en provincianisme i localisme costumista;
- la pluralitat, com tan bé va expressar el vicepresident Gómez, reduïda a un “sale gente vestida de diferentes colores, por tanto hay pluralidad”;
- i la llengua pròpia, sí, la de Ramon Llull, hem de donar les gràcies a IB3 perquè per primera vegada en 30 anys sigui impossible amb tots els canals que hi ha veure una sola pel·lícula en català. Això sí, són molt salats, vostès.

Me guard els minuts que em queden per al següent torn, per parlar de control i d’audiències...

Sobre el necessari control d’IB3, què vol que li digui... És difícil controlar res quan tot està tan controlat, Sr. Codony. Aquesta comissió s’ha demostrat bastant inútil, perquè als controlats, que són vostès, no se’ls veu gaire nirviosos quan han de comparèixer aquí, i sobretot perquè no tenen miraments a l’hora de dir mentides i d’amagar la veritat, ho va fer el Sr. Ruiz i ho fa vostè.

Per exemple, amb les audiències, que fan servir com aval de la seva bona gestó. Vostè aquí ha venut unes xifres que no són reals; la veritat és que el 2014 IB3 va tancar amb un 5,4% de share de mitjana anual. I això vol dir unes 8.000 persones “fixes”, d’audiència més o menys constant. Lamentable.

Som la penúltima televisió autonòmica en audiència, gràcies a TeleMadrid, que és la darrera. Els ha passat el que li ha passat també a TVE, que ha passat del 17 al 10, gràcies a tanta manipulació. El share d’IB3 ha passat del 3% (sí, el 3%) d’en Matas, al 8 de la passada legislatura (que no era gaire tampoc) i ara, un 5,4.

Que vostè sumi i acumuli espectadors a conveniència, com fa el conseller d’economia per vestir el seu missatge de què “España va bien y Baleares la locomotora de España”, tanmateix la gent els ha calat, i la realitat no canvia per molt que la mirin de manipular.

I fora d’aquesta comissió, tampoc no he tengut més sort. Em remet a una de les darreres preguntes i sol·licitud de documentació que els hi vaig fer, sobre el programa d’Hosteltur. Vostè em respon per escrit, literalment, que “consultats els departaments corresponents ens informen que no hi ha cap programa produït per Hosteltur”... Però Hosteltur, li dic aquí, diu a la seva web i en portada que té un programa a IB3, i fins i tot un “canal Hosteltur”, que és bàsicament el programa d’IB3... Era necessari amagar la informació als diputats? Per què?

Se m’acaba el temps, i molt em tem que acabam sense que vostès hagin entès que la idea que defensam de radiotelevisió pública és una que no ha de ser producte ideològic de ningú. Però jo sí que em faig una idea de l’oposició que voldrien vostès... Una com aquesta, de ‘carta de ajuste’” (el diputat mostra una imatge de “carta de ajuste”).