Noguera: “És una proposta de radicalitat democràtica"

La modificació de la llei 20/2006 de Règim Local promou la transparència i la participació de la ciutadania


La portaveu de MÉS, Bel Busquets, el portaveu de MÉS per Palma, Antoni Noguera, i el president de la Federació d’Associacions de Veïnats de Palma, Joan Forteza, han comparegut avui en roda de premsa per explicar en què consisteix la modificació de la llei 20/2006, del 15 de desembre, de Règim Local. “Es tracta d’una proposta d’autèntica radicalitat democràtica”, ha manifestat Noguera perquè “amb aquest canvi afavorim la participació de la ciutadania als plenaris”. El portaveu ha exemplificat el cas de Palma: “Abans es necessitaven 40.000 firmes per presentar una iniciativa popular, ara 4.000 seran suficients”.
Busquets ha començat explicant que es tracta d’una “proposta valenta dels grups parlamentaris de MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca que corrobora amb el que creiem: amb la democràcia participativa”.
Tal modificació contempla dues vessants: la transparència i la participació. Avui més que mai vivim un moment de desafecció i descrèdit de la política, de la tasca institucional i del paper exclusivista que hi jugam els partits. Però amb la modificació de la llei de Règim Local això ja no serà així. Busquets ha destacat que “MÉS ja portem uns anys d’oposició reivindicant aquest canvi per tal que els sectors socials que fins ara quedaven al marge de la democràcia representativa puguin participar activament de la política institucional”.
El dret a la informació és un dret fonamental i les administracions democràtiques tenen el deure d’afavorir l’accés dels ciutadans a les seves decisions i als debats municipals. Els mitjans tècnics ens doten de mecanismes pràctics i eficaços per transmetre els debats dels plens municipals en directe o disposar-ne de gravacions. “Es tracta d’una oportunitat d’acostar les institucions als ciutadans que s’ha d’aprofitar i, per aquest motiu, consideram oportú recollir-ho expressament en una llei”, ha manifestat Busquets.
Noguera ha volgut insistir en el fet que “ens cal una ciutadania empoderada, responsable, compromesa, que a part d’exigir informació i transparència, com assenyalava Bel, també exigeix mecanismes de participació que permetin als ciutadans i ciutadanes promoure propostes per millorar els nostres pobles i ciutats”. El nombre de signatures que va establir la llei era massa elevat i dificultava la posada en actiu d’aquest instrument, havent tengut una incidència efectiva nul•la en la fixació de l’agenda política local. En aquest sentit, MÉS sempre hem insistit en la baixada dels requisits per poder presentar una iniciativa popular a les administracions municipals per tal que aquesta figura esdevingui un instrument real de participació ciutadana en la política local.
Amb la modificació de la llei es preveu que a Palma, per exemple, passam d’un 10% de signatures necessàries (40.000) per a presentar iniciatives populars a un 1% d’aquestes (4.000). Les signatures han de ser d’habitants amb dret a sufragi actiu en les eleccions municipals. Noguera ha conclòs assenyalant que “és un exemple de la nova política que connecta la participació de la ciutadania amb la presa de decisions polítiques”.
Noguera ha donat pas a Forteza, qui ha insistit en “la valentia de MÉS per promoure la modificació de la llei”. Així mateix, “es tracta d’una eina de participació que ens donarà més veu als ciutadans als plenaris i, per tant, no entendrem que no sigui aprovada per unanimitat al Parlament”, ha manifestat el president de la Federació. “Una vegada vigent, ens posarem a fer feina en aquest sentit”, ha explicat Forteza qui també ha volgut fer una crida a totes les entitats perquè s’assabentin de tal canvi i participin activament de les institucions públiques: “Animam a tothom a participar i, des d’aquí, ho fem arribar a totes les entitats”.