Neus Truyol: “La renovació dels contenidors és una passa fonamental per fer de Palma una ciutat més neta i sostenible”

Els nous contenidors d’EMAYA, que ja són al magatzem a Son Reus, s’instal·laran durant la primera fase a s’Arenal, les Meravelles, Can Pastilla i a la zona nord de l’eixample a partir del 24 d’abril


Continuam fent passes per aconseguir que Palma sigui una ciutat més neta, més verda i més sostenible. La presidenta d’EMAYA, Neus Truyol, ha presentat avui matí al magatzem d’EMAYA de Son Reus els nous contenidors, ja preparats per ser instal·lats als carrers de Palma a partir de dia 24 d’abril. “La renovació de contenidors és una millora molt important per Palma, un canvi radical en la neteja i la recollida selectiva que contribuirà a fer de Palma una ciutat més neta i sostenible” ha declarat Truyol.

Es tracta de contenidors de les quatre fraccions, de rebuig, paper i cartó, envasos lleugers i vidre (els de matèria orgànica s’introduiran posteriorment a finals d’any) que s’instal·laran en una primera fase a s’Arenal, les Meravelles, Can Pastilla i la zona nord de l’eixample, entre carrer Aragó i camí de Jesús i entre les avingudes i la via de cintura. A partir d’octubre arribaran a la resta de barriades de la ciutat.

El procés de licitació d’aquests contenidors es va iniciar el passat mes de setembre, quan es va treure a concurs l’adquisició d’uns 8.000 contenidors i es va adjudicar el mes de gener a l’empresa Contenur SL per un total de 5.574.495,96 €.

D’aquest contenidors es compren ara 5.554 per a ser instal·lats al llarg de 2017, i la resta s’adquiriran en funció de les necessitats. La col·locació es realitzarà en dues fases, com ja s’ha indicat la primera començarà a finals de mes fins al juny, i la segona, a la resta de la ciutat, a partir de la tardor.

Amb aquesta presentació dels contenidors que es troben al magatzem finalitzant el procés de muntatge comença un procés de desplegament que suposarà un canvi molt important per a la ciutat. S’acabarà amb els problemes que suposen els actuals contenidors, que es troben la majoria en molt mal estat, avariats, són obsolets i no compleixen amb els requisits d’accessibilitat. Generen moltes queixes entre els ciutadans, dificultats en la logística de la recollida i problemes de neteja per acumulació de residus als seu voltant, sovint ocasionats per les dificultats d’obertura.

Contenidors homogenis de totes les fraccions, inclosa la matèria orgànica, i accessibles per a tothom

El canvi de contenidors suposarà una important millora per a la recollida dels residus, suposaran una major facilitat per dipositar els fems, acomplint amb els requisits legals d’accessibilitat, faran possible la recollida selectiva de totes les fraccions i una millora estètica i de qualitat urbana.

D’aquesta manera es podrà implantar el nou model de recollida fonamentat en:

  • Implantació d’illes homogènies i completes de contenidors. A cada àrea d’aportació hi haurà contenidors de tots les fraccions i seran de les mateixes característiques. Suposarà un millor servei, facilitats per a la recollida selectiva i una millora estètica.
  • Contenidors accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil obertura (amb palanca per a persones amb cadira de roda i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents.
  • Tots els contenidors estaran identificats amb un codi Qr per identificar-los, comunicar incidències i consultar informació sobre la recollida selectiva.
  • Els contenidors, així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar i els que no, i amb un missatge educatiu mediambiental per conscienciar sobre la separació dels fems.
  • S’incorporarà de forma progressiva a finals d’any un nou contenidor per a la recollida selectiva de la matèria orgànica, una de les assignatures pendents a Palma.
  • Paral·lelament a la instal·lació dels nous contenidors s’implantarà un sistema de neteja diari de les àrees de contenidors, amb uns vehicles que realitzaran rutes prèvies al buidat dels contenidors. Així mateix cada mes es netejaran per defora i cada tres mesos per dedins.

Els nous contenidors tendran un programa de manteniment a càrrec d’EMAYA, per revisions i reparacions continuades, cosa inexistent fins ara.

La primera fase

Concretament en aquesta primera fase s’instal·laran un total de 1.819 nous contenidors (un 9% queda en estoc per a substitucions) repartits en les següents fraccions:

  • Rebuig: 606
  • Paper i cartó: 409
  • Envasos lleugers: 405
  • Vidre: 399 (49 amb sistema “vacri” per a establiments de restauració)