Neus Truyol: “El PP prorroga el contracte a T-Systems tot i els incompliments flagrants”

La regidora de MÉS per Palma denuncia la pròrroga del contracte que acaba el 30 de setembre tot i els informes que evidencien incompliments reiterats i flagrants

“Cort seguirà pagant 500.000 euros mensuals a T-Systems per una feina que ja hauria d’estar feta. Pagam dues vegades. Això és lícit? És legal?”

El Consell Rector de l’IMI reunit avui ha aprovat la pròrroga d’un any del contracte amb T-Systems per tal que l’empresa informàtica segueixi cobrant mig milió d’euros mensuals per una feina que no s’està executant al 100%. Aquest incompliment reiterat i flagrant és evident en tots els informes tècnics que acompanyen les factures que passa T-Systems a l’Ajuntament de Palma.

De fet, avui s’ha aprovat el pagament de les factures que corresponen als darrers 4 mesos per un valor de 2 milions, i “hem comprovat un cop més que l’informe que acompanya la factura està ple de deficiències i incompliment del servei que ha de prestar T-Systems”. Neus Truyol considera incomprensible que Cort segueixi pagant per un servei que no rep, i sobre tot considera que és un regal prorrogar un contracte que s’està incomplint.

“Ni sancions ni mesures correctores. Tan sols informes elaborats pels tècnics de l’IMI que avalen les deficiències i paguen les factures. I ara que acaba el contracte, el president de l’IMI Julio Martínez accepta reglar 6 milions d’euros més a T-Systems per acabar les feines pendents. Estam pagant escrupolosament dues vegades per un mateix servei. Això és lícit o legal?”.

La regidora i membre del Consell Rector, Neus Truyol detalla alguns dels incompliments evidenciats en el darrer informe:

  • El 85% dels ordenadors no suporta l’actualització del sistema Windows XP, que de fet ja està obsolet. Per tant estam en un carreró sense sortida. I contracte preveia específicament cada 4 anys, actualitzar 1.500 ordenadors (hardware i software).
  • També es denuncia una manca de coordinació entre els tècnics de l’IMI i de T-Systems. Així com la presa de decisions totalment unilateral per part de T-Systems. Un fet que es menciona espefícicament en més de dues ocasions en l’informe.
  • Retards reiterats de serveis i treballs, de vital importància per poder tancar el contracte vigent, així com implantar la virtualització, per exemple.

“Vist aquest informe, com accepta la presidència de l’IMI el pagament d’aquesta factura de 2 milions d’euros? Seria necessari analitzar què està fallant. On queda la responsabilitat de Martínez?”: Neus Truyol recorda que fa més d’un any que el grup municipal MÉS va demanar a l’IMI un informe sobre el grau d’incompliment del contracte i “encara no hem rebut cap resposta”.

Quin és el grau d’incompliment?

Truyol ha sol·licitat informe tècnic dels d’informàtics de l’IMI per conèixer quin és el balanç de la feina feta, la pendent i quines altres feines s’han fet i no estaven previstes (modificacions). Per tal per saber quin és el grau d’incompliment. I en funció d’aquesta dada, valorar si és coherent i consegüent atorgar una pròrroga d’un contracte a una empresa que incompleix.

“Què farà durant l’any de pròrroga? Fer les feines pendents, suplir els endarreriments per altres serveis, i incloure feines noves. Això és inadmissible! Si s’amplia un contracte s’ha de fer un nou concurs”. “On s’ha vist mai fer una pròrroga d’un contracte i afegir nous serveis?”, es demana Truyol.

T-Systems té tarifa plana amb doblers públics

Neus Truyol afirma que “sospitam de la dinàmica de treball de l’empresa T-Systems, perquè té interessos per mantenir l’Ajuntament com a client, ja que es tracta d’un client que paga escrupolosament les factures faci la feina o no, o la faci tard. Té tarifa plana amb els doblers públics”.

La regidora ha manifestat al Consell Rector de l’IMI que “per responsabilitat amb la despesa pública, dos informes no són suficients per avalar la pròrroga d’un contracte amb una empresa irresponsable que ha incomplert el seu compromís”.

Us adjuntam l’informe de les darreres factures, així com l’informe que justifica la pròrroga del contracte.

Documents adjunts