Miquel Gallardo: “Farem una feinada per tal d’oferir els més alts nivells de transparència de l’Estat”

La llei de la bona administració i del bon govern de Balears que regula també aspectes de transparència, s’ha estat incomplint sistemàticament durant la darrera legislatura


Aquesta setmana a Madrid ha tengut lloc una reunió dels responsables de transparència de totes les Comunitats Autònomes, a la qual ha participat Miquel Gallardo, director general de Participació i Transparència per tal de posar en comú la feina que s’està fent a cada territori per tal de complir la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, de 9 de desembre.
A la reunió Gallardo ha constatat que a nivell de transparència la diversitat de l’Estat es fa palesa, ja qu existeixen dues velocitats diferents a l’hora d’avançar. Per una banda hi ha les comunitats autònomes que han desenvolupat lleis pròpies de transparència, que fa temps que fan feina per oferir informació a la ciutadania i que disposen de portals bastant complets on es publiquen dades d’interès per a la ciutadania. I hi ha una sèrie de comunitats autònomes que van de remolc de les que més s’impliquen amb l’objectiu de poder complir la llei abans de final d’any. “Hem de ser conscients que les Illes Balears partim del segon grup: no disposam encara d’una llei de transparència pròpia i la Llei 4/2011 de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, de 31 de març, que regula també aspectes de transparència, s’ha estat incomplint sistemàticament durant la darrera legislatura”. Per una banda per manca de voluntat política, però també segons diu Gallardo per manca de recursos a la nostra Administració.
“Una vegada sabem on som, toca posar-nos les piles i impulsar mesures per tal de que totes les conselleries siguin conscients de la importància de publicar informació a través del portal de transparència -publicitat activa-, així com de donar resposta a qualsevol de les demandes d’informació que faci la ciutadania -publicitat passiva-“, explica el director general de Transparència.

En aquest sentit, Gallardo explica que s’està fent feina per tal que abans del 10 de desembre d’enguany entri en funcionament un formulari en línia d’accés a la informació que qualsevol ciutadà podrà fer servir per tal de sol·licitar les dades que consideri oportunes. I també hi ha el compromís a donar resposta a cada petició en el termini d’un mes. En cas de denegar la petició per motius que el ciutadà consideri infundats, també s’establirà un òrgan independent on el ciutadà pugui recórrer i aquest resoldrà sobre les reclamacions que se li facin. A la reunió de dimarts passat a Madrid, comenta Miquel Gallardo es va discutir l’oferiment del Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno (CTBG) d’assumir les funcions d’aquest òrgan. “Ja vàrem anunciar que en les condicions actuals no és una bona opció per a les Illes Balears atès que en cas de voler recórrer la decisió, ens remetien a la justícia ordinària de Madrid, un fet inassumible per a la ciutadania de les nostres illes".

La conclusió que extreu el director general de transparència de la reunió és que hi ha voluntat de col·laborar entre administracions però que els ritmes, les capacitats humanes i materials i els nivells d’implicació de cada comunitat autònoma són molt diversos. Per nosaltres no quedarà i farem una feinada per tal d’oferir als ciutadans de les Illes Balears els més alts nivells de transparència de l’Estat.