Milloram la qualitat de l’aigua de Muro

És una de les actuacions de la Conselleria de Medi Ambient per millorar les aigües del Parc Natural de l’Albufera


L’Agència Balears de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua) inverteix 185.823 euros en la millora de la depuradora de Muro. És una de les actuacions que fa la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a la millora de la qualitat de les aigües del Parc Natural de l’Albufera, tot i que la solució passa perquè l’Estat executi una inversió de 14 milions d’euros, compromesos des de 2010, a través de l’EDAR de Can Picafort.

Les obres consisteixen en la reparació dels difusors de l’aireig del reactor biològic i, aprofitant aquesta reparació, que obliga a buidar el reactor biològic, es duran a terme algunes actuacions que permetran millorar el rendiment de l’EDAR i la qualitat del tractament i és que tot i que la depuradora te una capacitat de 7.000 m3/dia, s’arriben a tractar 9.000 m3/dia els mesos d’estiu. Començaran el proper mes de març i les durà a terme l’empresa Aquambiente Servicios para el sector del agua S.A., amb una durada de 5 mesos.

Consistiran en la reparació dels difusors de l’aireig del reactor biològic i, aprofitant aquesta reparació, que obliga a buidar el reactor biològic, es duran a terme algunes actuacions que permetran millorar el rendiment de l’EDAR i la qualitat del tractament i és que tot i que la depuradora te una capacitat de 7.000 m3/dia, s’arriben a tractar 9.000 m3/dia els mesos d’estiu.

Per conservar el Parc Natural de l’Albufera també es construirà una nova llacuna a la sortida de l’EDAR de Sa Pobla que permeti dipositar-hi els nitrats perquè no arribin a s’Albufera, i es negocia amb l’Ajuntament la cessió d’un terreny que permeti fer una nova depuradora. Per altra banda, també es duran a terme projectes finançats per l’impost de turisme sostenible, com el que permetrà aprofitar l’aigua de les fonts Ufanes per al parc i millorar-ne la qualitat hídrica.