Més recursos per a l’educació ambiental

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca amplia la convocatòria de subvencions per a projectes d’educació ambiental

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha ampliat més d’un 30% els recursos destinats a la convocatòria de subvencions per a projectes d’educació ambiental a favor de persnes i entitats sense ànim de lucre. Enguany la convocatòria té tres línies prioritàries: residus, biodiversitat i custòdia del territori.

L’objectiu és impulsar una consciència destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient, la divulgació i la distribució de material dels problemes esmentats i la formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució d’aquests problemes.

La quantitat màxima per projecte és del 60 % del pressupost, amb un màxim de 6.000 €, que s’han de repartir segons els criteris i els barems que estableix la convocatòria. Les sol·licituds es poden presentar fins a final d’aquest mes d’abril.

Les bases per accedir a la subvenció, que s’han publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 30 de març, es poden consultar en l’enllaç http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10634/592595/proposta-de-resolucio-del-director-general-d-educa

El 2016 es varen atorgar 40.000 euros a deu projectes d’educació ambiental, la majoria dels quals estaven relacionats amb l’aigua. El GOB Mallorca, el GOB Menorca, Amics de la Terra, la Fundació Deixalles, el Centre d’Estudis de l’Esplai i Càritas Diocesana de Menorca varen ser alguns dels beneficiats.