MÉS reclama que el PP torni els 1,1 milions d’euros si ha incomplert la llei electoral

La proposició no de llei presentada demana que es revisin fets provats i condemnats en la sentència del cas Scala


Segons la confessió de l’exgerent del PP, Fernando Areal, la campanya electoral del 2007 es va finançar de forma il·legal. Concretament Areal va explicar davant els tribunals de justícia que es van pagar 72.000 euros en negre a l’empresa Nimbus Comunicación en concepte de publicitat electoral. Aquesta actuació suposaria, de confirmar-se, la confessió d’un delicte fiscal, però també d’un possible delicte electoral.

Efectivament, com es pot veure en l’Informe de la Sindicatura de Comptes de les eleccions del 2007, el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio establert legalment (art. 58 LOREG) és de 134.365’11 euros, i les despeses que s’han considerat a l’efecte del límit en premsa i ràdio, és de 124.981’44 euros. És a dir que, segons l’Informe de fiscalització, el PP no va superar el límit, amb 9.383’67 euros per davall de l’establert. En canvi, emperò, si la confessió feta per Areal es confirma judicialment, amb despeses per valor de 72.000 euros en negre en conceptes d’insercions a premsa, s’hagués superat el límit i per tant s’hagués incomplert la Llei de règim electoral.

Si és cert que s’ha incomplert la Llei electoral, “Que tornin els doblers”, ha assenyalat el portaveu parlamentari, David Abril. Així el PP hauria de retornar la subvenció pública per valor de 1.107.256’63 euros.

No es pot oblidar que el PP ja va ser condemnat, via sentència del Cas Scala, a pagar 10.585 euros més interessos per rescabalar els recursos que va gastar el Consorci de Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears en traslladar, de Mallorca a Eivissa, prospectes electorals de partit amb doblers públics.

El PP va finançar il·legalment les eleccions autonòmiques del 2007, va utilitzar l’estructura i els recursos de la CAIB, i va fer despeses en B que podrien vulnerar la llei electoral i la llei de partits.

Per tot l’exposat, els grups parlamentaris MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca a la PNL sol·liciten que el Parlament insti la Sindicatura de Comptes a revisar l’auditoria i l’informe de fiscalització externa de la comptabilitat electoral del PP en aquest any sobre la base ”els fets provats i condemnats en la sentència del cas Scala” i “en altres sentències que es puguin derivar de casos que s’estan tramitant”

D’altra banda, la formació ecosobiranista demana que s’insti el Tribunal de Comptes a actuar per “garantir que s’ha complert la legalitat en el procés electoral de 2007, arran de la sentència d’aquest mateix cas”. MÉS pretén que el Govern “sol·liciti un informe al Consell Consultiu” sobre “la nul·litat del pagament de la subvenció electoral i el corresponent retorn d’aquesta" si es corrobora l’incompliment.