MÉS proposa l’expropiació d’habitatges d’entitats financeres a favor de famílies desnonades

Els ecosobiranistes creuen també convenient incentivar fiscalment aquells propietaris que posin "preus socials" al lloguer dels seus habitatges

PNG - 255.2 kB

Presenten davant el Parlament una proposta davant la necessitat urgent de donar solució a l’accés a l’habitatge mitjançant la creació d’una llei o decret-llei, aquesta darrera completament justificada. Des de MÉS volen que es garenteixi aquest dret recollit tant a l’article 47 de la Constitució espanyola com a l’article 22 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Segons la diputada ecosocialista Fina Santiago: "l’habitatge és una necessitat que tenen totes les persones al llarg de la seva vida i que davant l’actual crisi econòmica s’ha de defensar més que mai". La funció social és clau pel gran nombre de persones desnonades del seu habitatge habitual. Altres que han vist reduïts els seus ingressos i s’han vist obligats a tornar a casa dels seus pares i mares, molts d’ells jubilats. També remarquen la impossibilitat dels joves per poder emancipar-se, una situació ja problemàtica abans de la crisi però que s’ha vist agreujada per les condicions laborals i els alts preus del mercat de lloguer.

La iniciativa posada en marxa pel govern andalús ha motivat a presentar aquesta proposta en la que el grup feia feina des de feia uns mesos i que podria relaxar una mica l’angunia de moltes families que es troben en una situació molt delicada. Les propostes que fa el grup són les següents:

1- La possibilitat d’expropiació,definitiva o temporal, de l’ús de l’habitatge propietat d’entitats financeres i les seves filials immobiliàries en el cas de desnonaments de famílies afectades per la crisi econòmica.

2- Establir mesures fiscals sobre habitatges buits o solars residencials sense edificar, sense perjudici de preveure mecanismes de bonificació o exempció als
propietaris que ofereixin els immobles a l’administració, amb les compensacions oportunes.