MÉS proposa agilitar el ritme parlamentari i prioritzar les lleis que millorin la vida de les persones

Capellà: “Si volem canvis, hem de fer més feina. Les lleis de la renda social, al de fosses o la LGTB no poden esperar”


MÉS vol revisar el funcionament del Parlament “per dedicar més temps a la tasca legislativa”, assenyala el portaveu David Abril, qui recorda que hi ha lleis, esperant per entrar al Parlament, que suposaran una millora en la vida de la ciutadania.

Des dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca es posa damunt de la taula que el 55% del temps d’aquesta legislatura al Parlament s’ha dedicat al control que fan oposició i Podem, partit que dóna suport extern al Pacte. “L’actual és el govern més controlat de la història parlamentària”, assegura la diputada Margalida Capellà, qui tot i que valora positivament aquest fet, apunta la urgència de dedicar més temps a l’activitat legislativa - a la qual només s’ha dedicat un 14% del temps a les sessions parlamentàries-, sobretot pel que hi ha lleis que estan esperant fa mesos. “Si volem canvis, hem de fer més feina. Les lleis de la renda social, al de fosses o la LGTB no poden esperar”, remarca Capellà. “Hi ha 20 milions pressupostats per la renda social i 50 fosses comunes que es podrien exhumar, si aquestes lleis estiguessin aprovades”.

Per fer-ho possible MÉS proposa a la Mesa del Parlament que sense reduir la càrrega horària de les iniciatives de control al govern (preguntes, interpel·lacions, mocions, compareixences) a les sessions plenàries, les iniciatives legislatives (proposicions de llei i projectes de llei), per ordre de la seva entrada o la seva urgència no siguin postposades en funció d’altres iniciatives (sobretot, proposicions no de llei), encara que això comporti l’allargament de les sessions plenàries matí i horabaixa.

“Moltes persones estan esperant aquestes lleis, així que volem fer més feina perquè es percebi el canvi que reclama la ciutadania”, assegura Margalida Capellà.