MÉS presenta 33 propostes de millora al ple del Consell

Avui, al ple del Consell de Mallorca, s’han presentat les propostes de resolució per part dels grups polítics. Es tracta de propostes de feina cap a la institució insular.

MÉS per Mallorca, concretament, ha presentat 33 propostes dividides en blocs, que mostren una consonància amb el marc ideològic del partit.

Les línies més rellevants de les propostes presentades són les que parlen de municipalisme, d’una Mallorca més justa i sobirana i també les que posen el seu èmfasis en les millores dels serveis cap a les persones.

En paraules del Conseller de MÉS i coportaveu del grup, Lluís Apesteguia, "es tracta d’unes millores per fer del consell una institució d’autogovern útil per als ciutadans"

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MÉS PER MALLORCA.

REFERENTS AL MODEL INSTITUCIONAL DEL CONSELL

1- Instar el govern del Consell de Mallorca a assegurar l’ús no sexista del llenguatge dins els ajuntaments de l’illa, ja que es tracta de les institucions de més proximitat cap al ciutadà, mitjançant l’eina transformadora que suposa l’Assemblea de Batles i Batlesses.

2- Instar el govern del Consell de Mallorca a continuar demanant les competències que li pertoquen al govern de l’illa per fer del Consell l’autèntic govern de Mallorca. La voluntat clara de MÉS és que sigui una institució d’autogovern de l’illa.

3- Instar el Consell de Mallorca a fer difusió del Projecte Smart Mallorca, a
col·laborar en RED.es en la redacció dels plecs i en el seguiment, gestió i
control de la implantació de totes les iniciatives incloses al Projecte.

4- Instar el govern del Consell de Mallorca a potenciar el Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca juntament amb el Govern de les Illes Balears.

REFERENTS AL MODEL CULTURAL I ESPORTIU

5- Instar el govern del Consell de Mallorca a dur a terme les mesures necessàries per a potenciar el patrimoni immaterial de l’illa i per posar de manifest la seva riquesa i el seu valor.

6- Instar el Consell de Mallorca a impulsar la redacció de la carta arqueològica subaquàtica de Mallorca.

7- Instar el govern del Consell de Mallorca a continuar impulsant la millora de Bellpuig amb la participació de l’Ajuntament d’Artà.

REFERENTS AL MODEL TERRITORIAL, DE MOBILITAT I MEDIAMBIENTAL

8- Instar el govern del Consell de Mallorca a establir i organitzar de forma anual un programa d’activitats culturals i mediambientals a Raixa per tal de dinamitzar la finca i reivindicar els trets patrimonials, culturals, mediambientals d’aquesta

9- Instar el Govern del Consell de Mallorca perquè prengui totes les mesures adients perquè la ciutadania conegui la Serra de Tramuntana i els valors que la fan excepcional, mitjançant programes educatius a les escoles i visites, amb centres d’interpretació i punts d’informació que difonguin els diversos valors patrimonials

10- Instar el govern del Consell de Mallorca a desenvolupar la ruta de pedra en sec, i enllaçar-la amb Palma amb l’objectiu de donar l’important impuls que això suposaria a la ruta i afavorir d’aquesta manera el senderisme i la possibilitat que la ciutadania en pugui gaudir plenament i amb responsabilitat.

11- Instar el govern del Consell de Mallorca a la finalització i posterior licitació dels projectes del Tram I i II de la Via Conectora, donat els problemes sobrevinguts: el primer perquè va ser un projecte inviable en la seva execució i el segon per inactivitat de les empreses encarregades. Instar al Departament de Territori i Infraestructures a la finalització i
posterior licitació dels projectes del Tram I i II de la Via connectora.

12- Respecte el govern del Consell de Mallorca a seguir amb la mateixa línia d’ajuda a gestionar als ajuntaments i aconseguir l’aprovació definitiva de les adaptacions i revisions dels plans generals o normes subsidiàries dels diferents municipis de Mallorca, així com dels seus respectius catàlegs
d’elements arquitectònics i espais protegits.

13- Instar el govern del Consell de Mallorca a finalitzar la tramitació del reglament per l’adjudicació de les diferents adaptacions al PTI i a l’espera es continuarà treballant de forma prioritària amb els dos municipis que no
tenen en aquests moments cap tipus de planejament, concretament els municipis de Selva i d’Estellencs.

14- Respecte al Servei d’Activitats, a seguir treballant al Servei d’Activitats: elaborant i finalment aprovant tant del reglament d’activitats no permanents, com el reglament de col·laboració amb els diferents municipis de l’illa de Mallorca.

15- Instar el govern del Consell de Mallorca a dur a terme millores als hipòdroms de Son Pardo i Manacor, i a millorar el pagament dels premis de les carreres.

16- Instar el govern del Consell de Mallorca a dur a terme el projecte de recuperació del conill de camp a Mallorca a través del Servei de Caça de la institució.

17- Instar el govern del Consell de Mallorca a continuar la tasca de recuperació de les races autòctones del ca mè i el ca rater a través del Servei de Caça del Consell de Mallorca.

18- Instar el govern del Consell de Mallorca a continuar amb les sessions formatives pels caçadors de l’illa a través del Servei de Caça del Consell de Mallorca.

REFERENTS AL MODEL ECONÒMIC

19- Instar el govern del Consell de Mallorca a aprovar el reglament de les oficines d’Informació Turística de Mallorca.

20- Instar el govern del Consell de Mallorca a seguir al costat dels ajuntaments de Mallorca a través de convocatòries d’ajudes a municipis i de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca.

REFERENTS ALS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DEL CONSELL

21- Instar el govern del Consell de Mallorca a iniciar les obres del Parc de Bombers de Migjorn durant l’any 2018.

22- Instar el govern del Consell de Mallorca a redactar un Pla d’Objectius 2017-2020 per al Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

23- Instar el govern del Consell de Mallorca a renovar el parc mòbil del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

24- Instar el govern del Consell de Mallorca a executar el projecte d’implantació d’hidrants a tots els municipis de Mallorca de menys de 20.000 habitants, abans del 2019.

REFERENTS ALS DRETS DE LES PERSONES

25- Instar el govern del Consell de Mallorca a què faci feina pels col•lectius de persones amb dificultats per trobar un treball, siguin els joves sense ocupació o les persones majors, per donar resposta als que més necessitats tenen. Entenem que el suport institucional en aquests casos és bàsic.

26- Instar el govern del Consell a que demani al govern de les Illes Balears a revisar i actualitzar, el Decret 117/2001 pel qual es regula la Renda Mínima d’Inserció per tal d’adaptar-lo a la realitat actual

27- Instar el govern Consell de Mallorca a ampliar la Cartera de Serveis de l’Illa de Mallorca amb nous serveis d’allotjament i acompanyament adreçats als col•lectius d’exclusió social i a les persones sense sostre.

28- Instar el govern Consell de Mallorca a continuar impulsant el Pla de Qualitat de l’ocupació de l’IMAS per assegurar l’estabilitat a la plantilla i donar un millor servei d’atenció centrada en la persona.

29- Instar el govern Consell de Mallorca a licitar nous serveis residencials per a infants i joves amb trastorns greus de conducta i/o amb problemes greus de consum

30- Instar el govern Consell de Mallorca a crear un servei de mediació en protecció, integrat per professionals mediadors acreditats (neutrals/externs al servei), disponibles per a famílies que treballen amb el servei de protecció de l’IMAS

31- Instar el govern Consell de Mallorca a crear (propis o congeniats) recursos de centre de dia que facilitin la coparentalitat i el suport educatiu-terapèutic a les famílies amb infants o joves en situació de risc però que poden desenvolupar parcialment les funcions parentals

32- Instar el govern del Consell de Mallorca a desenvolupar un estudi per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques dels edificis i instal•lacions públiques dels municipis de menys de 20.000 habitants, abans del 2019.

33- Instar el govern del Consell de Mallorca que tingui una presència activa en el Consell LGTBI, recentment constituït, per donar resposta des de la participació a les demandades del col•lectiu, posant a disposició els recursos propis del Consell al servei de la normalització del col•lectiu LGTBI