MÉS per Palma presentarà recurs contra la demolició de Can Bibiloni

Antoni Verger critica que l’Ajuntament hagi aprovat una demolició exprés sense estudiar la protecció de la façana de Can Bibiloni tal com li demanava el Consell Insular

“El PP torna posar de manifest la seva voluntat destructora del patrimoni”

El PP va optar ahir per autoritzar de forma exprés i precipitada la demolició de Can Bibiloni, sense voler estudiar de manera seriosa els arguments a favor de la catalogació i protecció, i sense cap informe tècnic municipal mínimament profund i exhaustiu que analitzi la qüestió des d’un punt de vista patrimonial, malgrat el Consell Insular ha instat l’Ajuntament a estudiar la catalogació de la façana.

El portaveu de MÉS per Palma afirma que “Can Bibiloni és un edifici de Gaspar Bennàssar, un dels darrers exemples d’arquitectura industrial de l’Eixample de Palma, i la façana té uns valors inqüestionables a nivell patrimonial”. Malgrat això el Consell de Gerència de l’Ajuntament de Palma va aprovar la demolició total de l’edifici amb els únics vots favorables dels representants del PP.

Des de MÉS per Palma consideram que aquesta demolició significa posar els interessos privats d’un promotor per damunt de l’interès general. Mantenir la façana és compatible amb la construcció d’un edifici d’habitatges. “No discutim que es puguin edificar habitatges a Can Bibiloni. Ara bé, si se conservàs la façana el promotor segurament s’hauria de conformar amb edificar menys habitatges dels 38 prevists. Nosaltres tenim clar que l’interès general de mantenir aquest element patrimonial s’ha de fer prevaldre per damunt de l’interès privat del promotor. En canvi, el PP ha apostat per fer prevaldre l’interès del promotor”, explica Antoni Verger.

El portaveu de MÉS per Palma afirma que "és molt greu i indignant que l’equip de govern no hagi volgut ni tan sols estudiar la protecció i catalogació de la façana de Can Bibiloni, tal i com li demanava el Consell Insular”. Per això, “interposarem recurs administratiu contra la llicència de demolició i demanarem la suspensió dels efectes de la llicència fins a la resolució del recurs”, ha assegurat Verger.