MÉS per Palma presenta esmena a la totalitat als Pressuposts de 2014

Els ecosobiranistes rebutgen la política econòmica del PP que augmenta el deute públic en 200 milions d’euros a llarg termini i uns comptes que agreugen la desigualtat d’oportunitats per als ciutadans de Palma, mentre inverteix gairebé el 14 % del total en pagar als bancs

El grup municipal MÉS per Palma ha registrat una esmena a la totalitat als Pressuposts de 2014 de l’Ajuntament de Ciutat per considerar que no contribueixen a pal·liar la situació d’emergència social i econòmica que viuen moltes persones i famílies a Palma. En aquest sentit, els comptes per a l’any vinent no avancen en la justícia redistributiva per tal de contribuir en fer recaure una major pressió fiscal sobre aquells qui sí poden assumir-la, i no tots els ciutadans en general.

“Aquests pressuposts segueixen posant en risc la cohesió social i evidencia la desigualtat d’oportunitats”. Antoni Verger, portaveu de MÉS per Palma a Cort alerta que Mateu Isern confirma la supressió de pogrames fonamentals de serveis socials, habitatge, joventut i mobilitat mentre inverteix fins a 52 milions d’euros en amortitzar el seu deute i pagar interessos als bancs. Això suposa el 13,6% dels 382 milions d’euros de pressupost total que ha presentat l’Ajuntament de Palma.

“Mateu Isern és un covard per no atrevir-se a fer pagar més imposts a aquells qui sí poden assumir una major pressió fiscal, com són les grans superfícies hoteleres i comercials, oficines, centres sanitaris privats, etcètera”. Verger presenta una proposta d’augmentar el gravamen a través d’augmentar el tipus d’IBI diferenciat que s’aplica a aquests immobles de major valor.

La coalicició rebutja també la política económica impulsada per Mateu Isern que ha generat en els darrers dos anys un augment del deute. Concretament, l’Ajuntament de Palma ha passat de 201 milions d’euros el 2011 a 436 milions d’euros de deute quan acabem aquest any 2013. Per tant, l’augment del Pressupost per al 2014 és un miratge tenint en compte que els recursos dels què disposa per a l’any vinent s’han aconseguit “a costa d’hipotecar els comptes i les polítiques municipals per als propers 5 o 10 anys”, afirma Verger.

MÉS per Palma reclama que els comptes municipals tornen a destacar per mancances importants com és la participació ciutadana i la perspectiva de gènere en la seva elaboració. La coalició ecosobiranista aposta per la implicació ciutadana en la decisió sobre les previsions d’inversions i despeses municipals a través d’una Pressuposts Participatius.

Consell Social de la Ciutat

En aquest sentit, MÉS per Palma denuncia que el PP no sols no ha fomentat la participació en l’elaboració dels comptes municipals, sinó que la dificulta intencionadament. “Convocar el Consell Social de la Ciutat en un dia laborable pel dematí posa en evidència que no volem que els ciutadans opinin sobre els Pressuposts per a l’any vinent”. La reunió està prevista per al proper dimarts 12 de novembre a les 10 hores. Antoni Verger ja va criticar amb anterioritat que l’equip de govern de Cort no convoqués els membres de la societat civil, representants de les entitats socials, abans de l’aprovació dels comptes.

Esmenes parcials

A part de l’esmena a la totalitat, el regidors del grup municipal MÉS han presentat esmenes parcials que es debatran demà en comissió informativa prèvia al Ple Extraordinari del dia 14, en el qual s’aprovaran inicialment els Pressuposts 2014.

Unes esmenes que se centren en:

  • Ocupació: Obrir programes específics a Palma Activa per a fomentar més ocupació i de més qualitat. Treballar per l’ocupació digna i pel canvi de model econòmic.
  • Mobilitat sostenible: Prioritzar l’EMT evitant pujades de tarifes i reducció de freqüències, adquisició de nova flota i potenciar la connexió dels carrils bici a tots els barris i pobles de Palma
  • Medi Ambient: Redacció del Pla d’acció d’energia sostenible Horitzó 2020, Pla de Qualitat de l’Aire, Incrementar la neteja de solars i eradicar els abocadors incontrolats i Posar en marxa l’Agenda Local 21.
  • Urbanisme: Potenciar el programa Palma Habitada, Apostar per rehabilitar edificis i patrimoni, i Actuacions de millora d’espais urbans de convivència.
  • Serveis Socials: Augmentar la partida d’Ajudes Econòmiques Urgents, les subvencions de Cooperació i les aportacions al Fons Mallorquí de Cooperació.
  • Salut: Augmentar les subvencions i divulgació de l’ordenança de tinença d’animals i garantir el sacrifici animal 0.
  • Joventut: recuperació del Servei de Vacances.
  • Igualtat: Posant en marxa campanyes de sensibilització, desenvolupar el Pla d’Igualtat i els pressupost en perspectiva de gènere.
  • Educació: Augmentar les subvencions per a les AMIPAS i dotar millor la partida de Servei de manteniment d’edificis escolars.

Això a través, principalment, d’augmentar la recaptació de l’IBI a través d’un recàrrec del 50% en els pisos desocupats i augmentar el coeficient diferenciat per a immobles de major valor, així com disminuint altres partides que sí poden suportar un pressupost més baix.

A continuació us adjuntam l’esmena a la totalitat i les esmenes parcials.

Documents adjunts