MÉS per Palma i el Col·lectiu Es Tallant denuncien més de 6 d’abocadors incontrolats a s’Arenal

La regidora Neus Truyol, de la mà del Col·lectiu Es Tallant, presenta proves de l’existència d’abocaments il·legals i incontrolats de residus provinents de la construcció que poden ser tòxics i perillosos

“El PP és incapaç de controlar els abocaments il·legals i no accepta les nostres propostes d’augmentar la conscienciació ciutadana per aturar aquest incivisme que genera una plaga de femers incontrolats”

La situació a Palma respecte als abocadors incontrolats i il·legals és molt preocupant ja que la seva proliferació és permanent i Cort no és capaç d’aturar aquesta pràctica incívica i perillosa per a la salut de les persones com per al manteniment del medi ambient.

Des de l’inici de l’actual legislatura, el grup MÉS ha denunciat més de 50 abocadors arreu del municipi de Palma, principalment localitzats a les zones més rurals i en solars rústics. La resposta per part de l’equip de govern de PP sempre ha estat positiva però molt limitada i insuficient ja que els esforços s’han centrat en fer nets els abocadors, però no han estat capaços d’anar més enllà. Amb tot, EMAYA reconeix que s’ha gastat més de 350.000 euros en netejar abocadors incontrolats. Però la realitat és que molts d’ells han tornat a sorgir.

És bàsic implementar mesures de control i vigilància d’aquestes zones així com obligar als propietaris dels solars a impedir-hi l’accés lliure. Però sobretot és imprescindible i molt urgent que Cort iniciï una campanya de conscienciació ciutadana i ofereixi alternatives a la gent per tirar els seus residus a espais habilitats, i evitar que vagin a un descampat.

Neus Truyol alerta que “estam davant un problema de civisme però també és un perill per a la salut i el medi ambient ja que els residus abandonats poden ser contaminants, i per tant nocius i perillosos per a les persones i el medi ambient”. Per això el grup MÉS demana a Cort que reaccioni i impedeixi que aquestes conductes es perpetuïn i generin sensació d’impunitat.

El focus de s’Arenal

Gràcies a la denúncia i recopilació de proves del Col·lectiu Es Tallant del poble de s’Arenal, que amb l’ajuda de les veïnes i veïns han localitzat i fotografiat diversos abocadors, la regidora Neus Truyol ha presentat davant la Junta de Districte de la Platja de Palma (que se celebrarà el proper dilluns) la denúncia de l’existència de més de 6 abocadors il·legals. Aquests són:

Les Meravelles, situat al final del carrer del Violer, entrant des del carrer de les Parcel·les. Hi ha materials de la construcció, entre d’altres, però sobretot molts exemplars de palmeres. Per això en aquest cas, també demanam a Cort que avaluï l’estat de les palmeres per saber si es troben afectades pel becut vermell.
Part posterior al Pont del Torrent dels Jueus: hi ha una sèrie d’abocadors incontrolats al camí d’arena que comença devora l’antiga casa de la possessió de Bellavista (Can Ros) i continua fins el bosc del torrent. Es tracta d’abocaments escampats en el lloc anomenat “es Clot de l’Infern”. Principalment hi ha enderrocs i elements de la llar.

· Urbanització de Bellavista: al llarg de molts dels seus carrers es troben enderrocs escampats o dins bosses, inclús també devora els contenidors de fems.
· Bosc de la Porciúncula, prop de l’aparcament: s’hi troben enderrocs d’obres, escampats i en bosses, entre d’altres; es tracta d’un abocador exageradament de grans dimensions, que supera els 5 metres.
· Ses Cadenes: hi trobam dos abocadors situats en dos solars amb pinar i sense tancar, situats a la cantonada de la Carretera Militar amb l’Avinguda d’Amèrica el primer, i el segon amb el Camí de Ca Na Gabriela. Abocadors de grans dimensions (tot el solar). Allà es troben abocaments de diversos materials (bosses amb enderrocs, plàstics, vidres, rodes,...). Aquest pinar, amb les deixalles que s’hi troben, incrementa la seva potencialitat d’incendis. A més a més aquest pinar es troba just devora de dues escoles (CEIP es Tamarells i el Col·legi Francesc de Borja Moll), amb el perill extrem que això suposa.

En tots els casos denunciats, Neus Truyol proposa tres accions concretes que se centren en prendre les mesures pertinents per: dificultar l’accés de vehicles als llocs d’abocament; exigir als propietaris d’aquests terrenys que compleixin amb les seves obligacions; i procedir de manera immediata a la neteja de tots els abocaments.

Dídac Martorell, membre del Col·lectiu Es Tallant, explica que “molts d’aquests solars són víctima de l’abocament continuat de residus, els quals podem dir que s’han convertit en punts negres”. En aquest sentit remarca que “la localització geofísica dels abocadors a través d’un mapa és la primera passa per a dur un seguiment controlat”. Altrament, Martorell insisteix en què “els ciutadans ens podem posar les piles, però això no basta per acabar amb aquest greu problema. Necessitam un seguiment per part de les empreses municipals competents, tant de Palma com de Llucmajor”.

Campanya “STOP Abocadors”

MÉS per Palma ha posat en marxa en els darrers mesos una campanya a través de les xarxes socials per tal de contribuir a la denúncia, exigir solucions per acabar amb aquesta plaga, però sobretot per fomentar la conscienciació ciutadana sobre aquesta problemàtica.

“Hem de fer saber a la gent que els residus que abandonen en un solar o un descampat no desapareixen per art de màgia, sinó que la seva retirada suposa un cost, que poden posar en risc el medi natural de la zona i la salut de les persones si els residus són tòxics” recorda Truyol.

El abocadors incontrolats a més de ser un focus de contaminació per l’aigua, la terra i l’aire, són un risc per a la salut pública. Per tant, és una clara vulneració de l’article 1 de l’ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans que té per objecte: “La protecció, a l’àmbit dels mitjans i els instruments proposats per aquesta ordenança, de la salut i la higiene públiques, del medi ambient i l’entorn urbanístic”. Sense cap dubte aquesta és una pràctica incívica e irresponsable, a més d’il·legal, per part d’aquelles persones que aboquen residus provinents de la construcció, alguns d’ells tòxics i perillosos, i altres tipus d’objectes: electrodomèstics, pots de pintura, rodes de goma, mobles, fustes, canonades de PVC, bateries, vidres, etcètera.

Paral·lelament, el Col·lectiu Es Tallant ha engegat la campanya “Prou abocadors il·legals a s’Arenal” amb col·laboració amb la de MÉS. Martorell explica que “s’ha de recordar que s’Arenal és un poble dividit entre dos municipis, un fet que ens comporta una feina doble. A la part competent del municipi de Llucmajor també hi trobam les mateixes greus deficiències a l’hora de netejar els abocadors. El cas més clar és el del Torrent des Jueus, on els abocadors són el mateix a banda i banda del torrent. És a dir, tant a la part de Palma com a la de Llucmajor”.

Per això,Martorell remarca que “des del Col·lectiu Es Tallant consideram aquesta primera tanda de denúncies com el principi d’una campanya que també arribarà al municipi llucmajorer. A més, a hores d’ara estam trobant nous petits abocadors a la part de palma que registrarem més endavant a la Junta de Districte de la Platja de Palma”. Martorell acaba dient que esperam que la campanya pugui acabar ben aviat, perquè ens puguem ocupar de la resta de problemes de caire veïnal els quals pateixen la gent de s’Arena, i no en són pocs”.

A continuació us adjuntam les propostes que es debatran dilluns a la Junta de Districte de la Platja de Palma així com algunes imatges dels abocadors denunciats.

Documents adjunts